FJALËKRYQ

Panorama Sport (Albania) - - ARGËTIM -

HORIZONTAL­ISHT

1. Një matës elektrik

5. E ka lënë të pafuqishmi­n.

11. Një mund të jetë unik.

13. Janë fruta ekzotikë

14. Eshtë 5 në një grup muzikor.

17. Eshtë defekt.

18. Një sinjal dramtik.

20. Nuk kanë emër

22. Ishte shkolla e Aristoteli­t.

24. Mbyllin fushatat.

26. Eshtë fakulteti më me leverdi.

28. Gjëja e romakëve.

30. Hudson aktore.

31. Zemeckis regjisor

34. Kështu mbaron një hajvan

36. Rastet pa set.

37. Kërcimi me casquè.

40. Inicialet e Einstein.

41. I famshmi Pacino.

42. Mbyllin një dyqan.

43. Eshtë mësuesja që përgjigjet për klasën.

45. Kastile janë në fund.

46. Kujtohet për një gjuajtje të thatë në futboll.

47. Një stacion i famshëm orbital.

48. Kush i ka... fërgëllon.

50. Një rrugë me kalldrëm.

51. Një është edhe piktori.

VERTIKALIS­HT

1. Fillojnë sondazhin.

2. Lumë i Italisë

3. Një hektar i shkurtër.

4. Gjysma e arenës.

5. Fillojën tatëpjetën.

6. Një mungesë gjaku

7. Gëzim regjisor

8. Kanë aderuar në parti.

9. Një pjesë e tetëdhjetë­s.

10. Italia në tabela

12. Një... art i Don Judd.

13. Në një të tillë qëndron baristi

15. Kujtim kompozitor i yni

16. Eshtë vezak ai i rugby.

18. Janë shkopinj për karambol.

19. Një film publicitar.

21. Italia në Internet.

23. Kështu është njeriu plot dinamizëm

25. Një pjesë e territorit.

27. Anna aktore.

29. Kanë tre muaj

32. Duhen respektuar.

33. Janë klasikë me tutu.

35. Mund të jetë anonime.

38. Eshte lakuriq

39. Janë në modë.

40. Eshtë yll i skuadrës.

42. Një vegël.

44. Ente Mjekësore Kombëtare.

49. Kufijtë e Holandës.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.