FJALËKRYQ

Panorama Sport (Albania) - - ARGËTIM SPORT KOHA E LIRË -

HORIZONTAL­ISHT

2. Imponohet nga epidemia.

9. Ekstreme për larg.

11. El Kun i Manchester City.

13. Vetja pa kufij.

14. Gjysmë rajoni

15. Me të nxjerrin trarë.

16. Fillojnë profesioni­n.

17. Eshtë skuadër.

19. Saze pa zë

21. Janë venat.

22. Ekstreme në sarong.

23. Si e tillë u dënua Jeanne d'Arc

26. Eshtë shtet me fakirë.

28. U degdisën në Tartar nga Zeusi. 29, Union Demokratik Europian.

30. Janë sekte islamike.

31. Shteti i franvezëve.

33. Eshtë i gjymtuari.

34. Nuk bëhet me lepuj.

35. Janë brinjë në skuadër.

38. Në krye të numrave.

39. Inicialet e Duvall.

40. Ndaheshin me sinor.

41. Winslet aktore.

43. Mbarojnë fare.

45. Gjysmë tandem.

46. Janë tifozë partish.

49. Një teolog në xhami.

50. Ndërtohet për betonim.

VERTIKALIS­HT

1. Një... turk i Mozart.

2. Gjysmë kursim.

3. Inicialet e Einstein.

4. Qëndron ndryshe.

5. Qendër në kaos.

6. Bien me ballë.

7. Italia në Internet.

8. Kërkohej nga Diogjeni.

9. Mund të jetë plumbi.

10. Ai i Sequals thirrej Primo Carnera.

12. Hapet me editorial.

14. Fund janari.

16. Mund të jenë cigaresh.

18. Janë të drejtë në skuadër.

20. Kanë një prind me ngjyrë.

21. Tregohet me dhelpëri.

24. Grirë pa kufij.

25. Përplasen me gatitu.

27. Eshtë porti i Durrësit.

30. E ka lënë të pafuqishmi­n.

32. Ema aktore e jona.

34. Janë drenusha.

36. Kaçaturian kompozitor.

37. Film shqiptar.

38. Kalohet në gjumë.

41. Novak që qe aktore.

42. Ente Ndërtimi Urbane.

44. Entet pa ne.

47. Ekstreme në litar.

48. Në krye të trupave.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.