Panorama Sport (Albania) : 2020-05-22

FAQE 1 : 1 : 1

FAQE 1

Viti XV i botimit, Nr.5492 E premte, 22 maj 2020 Adresa: Tel.fax: Website: E-mail: Rr: “Panorama” Nd 3, H 14, Ap 3. Tiranë +355 42403163. www.panoramasp­ort.al panosport@yahoo.com JETMIR HALILAJ JORGIS MEMO, JETON STAMOLLA 30 (1.5 KRYEREDAKT­OR: Zv/kryeredakt­orë: ÇMIMI LEKË EURO) PORTIERI

© PressReader. All rights reserved.