ME­LI­NA PI­TRA SU­PER TEEN

CON LO UL­TI­MO DE SA­TO­RI

Caras - - CARAS -

La mo­de­lo Me­li­na Pi­tra, de la agen­cia Lean­dro Rud Mo­dels, en la pa­sa­da de Ca­ba­lli­to Shop­ping Cen­ter, re­pre­sen­tó a la mar­ca Sa­to­ri en el mar­co de la maraton Ar­gen­ti­na Co­rre, or­ga­ni­za­do por C5N.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.