A LOS LEC­TO­RES

Clarín - Viajes - - EL VIAJE DEL LECTOR -

Pa­ra co­mu­ni­car­se con el su­ple­men­to Via­jes

• Mail: via­[email protected]­rin.com

• Car­ta: Ta­cua­rí 1846 (1139) Bue­nos Aires. Ar­gen­ti­na

• Web: www.cla­rin.com/via­jes Con­tac­to co­mer­cial: Eje­cu­ti­va de cuen­tas Pu­bli­ci­dad en Su­ple­men­to Via­jes: Pa­tri­cia Pa­re­des

• Tel: 4348-6986

• Mail: ppa­re­[email protected]

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.