Ma­yor fi­nan­cia­mien­to

Clarin - Rural - - RURAL -

El pre­si­den­te del Ba­pro, Juan Cu­rut­chet, des­ta­có que las ope­ra­cio­nes con la tar­je­ta Pro­cam­po se du­pli­ca­ron y al­can­za­ron los $ 7.600 mi­llo­nes en el 2018.

Cu­rut­chet. Al ti­món del Ba­pro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.