Pre­sen­tan pro­gra­ma

Clarin - Rural - - BIOCOMBUSTIBLES -

Es­te lu­nes 12 de no­viem­bre a las 12 hs. se pre­sen­ta­rá el pro­gra­ma de Bioe­co­no­mía de la Fau­ba, a car­go de Fernando Vi­le­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.