ELLE (Argentina)

NERUDA El ma­ri­do de la pin­to­ra

-

“¡Mi per­so­na­je con­vir­tió al poe­ta en una ce­le­brity!”, avi­sa Mer­ce­des Mo­rán al ha­blar del pro­ta­gó­ni­co que la lle­vó a Can­nes. Mo­rán in­ter­pre­ta a la ar­tis­ta ar­gen­ti­na De­lia del Ca­rril.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina