14%

LA NACION - - FN FERTILIZAN­TES -

Cre­ció el con­su­mo de fer­ti­li­zan­tes en 2018 res­pec­to del año an­te­rior, se­gún da­tos de Fer­ti­li­zar AC

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.