LA PRO­GRA­MA­CIÓN

Noticias - - CULTURA -

“La par­te que per­dí”, Gru­po Ca­bo­ta­je. “Las fuerzas”, de Ro­ber­to San­tia­go Del­ga­do y Flo­ren­cia Stall­dec­ker. Ab., “Mo­ving with Pi­na” de Cris­tia­na Mor­gan­ti. “Mac­bet­tu” de Ales­san­dro Se­rra, pro­me­te ser uno de los pla­tos fuer­tes de Fiba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.