En Li­niers tam­bién da­ba pa­ra ju­gar

Olé - - LA FINAL DE LA HISTORIA -

Pa­blo Ca­va­lle­ro, ma­na­ger de Vé­lez, pu­bli­có en su Ins­ta­gram una fo­to re­fle­jan­do el buen es­ta­do del cés­ped. Im­pe­ca­ble.

“LA CA­SA ES­TÁ EN OR­DEN”, POSTEÓ.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.