An­to­nio de la Rúa

Perfil (Domingo) - - POLITICA -

Hi­jo del ex pre­si­den­te Fer­nan­do de la Rúa

Fue di­rec­tor Tour­ne­sol Li­mi­ted, ra­di­ca­da en Mal­ta. Tie­ne re­si­den­cia en Baha­mas, otro pa­raí­so fis­cal.

Tam­bién fi­gu­ra co­mo vi­ce­pre­si­den­te de Fu­ria In­vest­ments Hol­ding Inc. (Baha­mas) y Bons Cay De­ve­lop­ment Baha­mas Ltd.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.