Lo­re­na Capu­to

Sophia - - CARTAS -

En­tre las lec­to­ras que nos es­cri­ban es­te mes, sor­tea­re­mos un So­daS­tream pa­ra ha­cer tu pro­pia so­da.

Pa­ra par­ti­ci­par del sor­teo, no ol­vi­des man­dar tu car­ta con nom­bre, ape­lli­do y lu­gar de re­si­den­cia a info@vi­vi­sop­hia.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.