LA FE­RIA DEL LI­BRO

Sophia - - ONDAS -

En­tre las per­so­na­li­da­des que ven­drán a la 44a edi­ción, es­ta­rán Yas­mi­na Re­za, Paul Aus­ter, Juan Vi­llo­ro, Dan Wells, Pie­dad Bon­net, Ca­mi­lla Läck­berg, El­vi­ra Sas­tre y Ri­chard Ford. Del 26 de abril al 14 de ma­yo en La Ru­ral. www.el-li­bro.org.ar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.