EL AR­TE DE LIU MING

TAO - Tomo IV - - El Arte De Liu Ming -

La tra­duc­ción li­te­ral de la fra­se de es­ta ca­li­gra­fía es “Ru­ge el Ti­gre en la mon­ta­ña y re­ci­ta el Dra­gón so­bre el la­go in­men­so”. Es una de las fa­vo­ri­tas del maes­tro, quien en la pá­gi­na si­guien­te nos brin­da una de­ta­lla­da in­ter­pre­ta­ción de su sim­bo­lis­mo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.