EL PO­DER DE SER ÚNI­CA

VOGUE Latinoamerica - - ENVOGUE -

La can­tan­te An­nie Clark, me­jor co­no­ci­da co­mo St. Vincent, es una de las nue­vas ca­ras de Tif­fany & Co. pa­ra su cam­pa­ña The­re’s only one. En sen­ti­do ho­ra­rio, des­de la iz­da.: St. Vi­cent en el backs­ta­ge; de­ta­lles del shoot; la can­tan­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.