Trai­ler des­ar­ma­ble

Weekend - - EN EL MUNDO -

Mo­de­lo pa­ra moto, de Eme Trai­lers. Fá­cil de al­ma­ce­nar en es­pa­cio re­du­ci­do. Cons­trui­do en perf, UPN nor­ma­li­za­do. Sus­pen­sión in­de­pen­dien­te mar­ca AL-KO. Lí­nea cu­na ba­ja. Ideal pa­ra al­ta ve­lo­ci­dad. A la ven­ta des­de $ 22.000, en Eme Trai­lers, Ca­lle 375 Bis 3940, Quil­mes Oes­te, Bs. As.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.