Drop off your un­wanted paint for free. Paint­back will do the rest.

Sunshine Coast Daily - Caloundra Weekly - - SPORT -

fi­uKtLrf­f0ryK rLu 1Lrss0y1 t,u z,ryzu tR LuK–RyK0sffy C0K–RKu Rv t,u0L uy­wry­tuC –r0yt ryC –rz.r10y1 ryC ,uff– .uu– 0t oet of landAll and wa­teawanbk

And now noe can took

TwR yuw kr0yt­srz. zRfff­fuzt0Ry K0­tuK ,rvu R–uyuC 0y t,u muyK,0yu bRrKt bRuyz0ff rLur rt Bu­uLwr, RuKRuLzu RuzRvuLy buytLu, ”2” RR­suLtK RRrC, Bu­uLwr, ryC brf­fRuyCLr ran­dAll and oe­boeace RuzRvuLy buytLu, ”x” k0uLzu Afe­neeh daloen­daak

T,u 0yCuKtLy2L­uy kr0yt­srz. bcheSe p the Aabt of itb Pind 0y t,u wRLffC – ,rK suuy ry 0MMuC0rtu Kuz­zuKK, zRfff­fuzt0y1 MRLu t,ry E M0fff­f0Ry .0ffR1LrMK Rv uy­wry­tuC –r0yt ryC pacPag­ing in itb fean Aabt neaak

MRLu t,ry x0 zRfff­fuzt0Ry K0­tuK ,rvu R–uyuC KR vrL, zRvuL0y1 rffff zr–0trff z0t0uK ryC Mr RL Lu10Ryrff zuytLuK, w0t, Mryy MRLu tR su uKtrsf­f0K,uC RvuL the ne7t two neaabk Alaeadn I0% Rv fi­uKtLrf­f0ryK rLu yR MRLu t,ry 20 .0ffRMutLuK vLRM r kr0yt­srz. col­lec­tion bitek

DOuL 1Rrff 0K tR Mr.u 0t yRLMrff vRL –uR–ffu tR wryt tR tr.u t,u0L –r0yt srz., Lrt,uL t,ry KtRz.–0ffu 0t RL t,LRw 0t rwry 0ytR t,u uyv0LRyMuy­t, ryC t,u LuK–RyKu ,rK suuy Gu0tu RvuLw,uf­fM0y1,T Kr0C dhief 47ecetife saaen qoSeck

DItOK uKt0Mr­tuC fi­uKtLrf­f0ryK z,uz. Rut rsRut x M0fff­f0Ry ff0tLuK Rv uy­wry­tuC –r0yt ryC pacPag­ing efean neaak 6n 20”I/”x, wu wuLu rsffu tR zRfff­fuzt rsRut ,rffv t,rt rMRuyt foa aebpon­biCle dibpobalk ’ea r0M 0K tR C0vuLt r tRtrff Rv MRLu t,ry E“M0fff­f0Ry .0ffR1LrMK Rv –r0yt ryC –rz.r10y1 vLRM landAll Cn -i-gk

DWu rf­fKR rLu uyCuLtr.0y1 a big­niA­cant in­foaSa­tion and uCuzrt0Ry zrM–r01y suzruKu t,uLu 0K t,u –Rtuyt0rff tR Mr.u a hege dileaencek­1

And it’b eabnk ”heae ib no z,rL1u tR C0K–RKu Rv –r0yt RL –rz.r10y1 rt ryy CuK01yr­tuC kr0yt­srz. zRfff­fuzt0Ry K0tu, ryC t,u Kz,uMu 0K R–uy tR Coth taade and “6Y painte­abk T,rt 10vuK yRu t,u –uLvuzt R––RL­tuy0ty tR zf­fury Rut t,u K,uC, tr.u zrLu Rv t,u uyv0LRyMuy­t ryC rvR0C t,u landAll feeb that ap­pln at con­fen­tional deSpbk

YRuL yurLuKt K0tu ryC vuLt,uL 0yvRLMrt0R­y zry su vRuyC rt paintCacPk­coSkaek

kr0yt­srz. ib the Aabt eniAed na­tional bcheSe to su Cu­vuffR–uC ryC vRf­fuytrL0ffy iS­pleSented Cn in­deb­tank

It ,rK t,u Ku––RLt Rv t,u bRMMRy­wurfft, GRvuLyMuyt ryC rffff mtr­tuK ryC TuLL0tRL0u­K, KRMu Rv w,0z, r1LuuC tR rMuyC t,u0L Lu1uf­frt0RyK tR rfff­fRw tLrCu –r0y­tuLK tR uKu t,u baSe bnbteS ab “6Y painte­abk

DT,u tLrCu –Lu­v0RuKffy zRuffC yRt uKu 1RvuLyMuyt­2 Luy Kz,uMuK, w,0z, trL1ut ,RuKu,Rf­fCK, ryC KR tR C0K–RKu Rv –r0yt Krvuffy t,uy ,rC tR uKu zRMMuLz0rf­f C0K–RKrff KuLv0zuK, w,0z, zry zRKt rK Muz, rK $E a litaeh1 mb qoSec baidk 5”he rff­tuLyrt0vu wrK KtRz.–0ff0y1 RL il­le­gal deSpingk1

T,u Kz,uMu 0K srz.uC sy zRM–ry0uK t,rt –LRCuzu 30 ffurC0y1 sLryCK, 0yzf­fuC0y1 Duf­fux, TrusMryK, KLyKf­fuL, HryMuK, RuKuyu, RuKt2 Of­fuuM, mRf­fvuL ryC Wrt­tyff, ryC rz­zRuyt vRL MRLu t,ry 9“% Rv rffff rLz,0tuz­tuLrff ryC CuzRLrt0vu paint bold in Aeb­taaliak

W0t, Ku––RLt vLRM t,u fibbb, t,uy ,rvu rCCuC ”“z2r2f­f0tLu tR t,u w,Rf­fuKrffu –L0zu Rv t,u0L –LRCuztK tR fend itk

fiK wuffff rK C0K–RK0y1 Rv –r0yt LuK–RyK0sffy, kr0yt­srz. Lu–uL–RKuK vrf­fursffu Mr­tuL0rffK 0ytR Luzyzf­fuC –rz.r10y1, rff­tuLyrt0vu uyuL1y ryC wr­tuL LuKRuLzuK 0y 0yCuKtL0rf­f pao­cebbebk 6t albo ib fend­ing ae­beaach to And Cet­tea ebeb foa en­wanted paintk

Both DIY and trade painters can now clean up re­spon­si­bly at two new Paint­back sites in Beer­wah and Caloundra

Newspapers in English

Newspapers from Australia

© PressReader. All rights reserved.