Der Standard : 2018-12-07

INVESTMENTFONDS : 31 : 31

INVESTMENTFONDS

INVESTMENTFONDS / FONDSGEBUNDENE PRODUKTE Gbl.D.Eq.R dm EUR* LU1372850294 EU 131,23 Security P USD* LU0256846139 US 234,23 BF CAD AA* LU0141247725 CA 131,92 UniAbsoluterEnet-A* LU1206679554 EU 45,48 Fondsname ISIN Whrg. NAV Ausg. Rückn. BF COCO DTH* LU1495639384 157,36 EU Gbl.D.Eq.Z EUR* LU0845340487 EU 160,11 Security Z EUR* LU1225778304 EU 235,45 UniAbsoluterErt. A* LU1206678580 EU 45,04 BF Em Mkts AR ATH€* LU0957591570 EU 98,06 Gbl.D.Eq.Z USD* LU0845339984 US 182,36 Sh.T.Em.Corp.Bd HI* LU1055198003 CH 91,91 UniAsia* LU0037079034 EU 67,97 FF-MLT-AST STRT A* LU0365262384 EU 11,81 BF EUR AA* LU0141248459 67,74 EU 150,59 Gl Def Eq I dy EUR* LU1572737952 EU Sh.T.Em.Corp.Bd HI* LU1055198771 EU 77,08 124,18 UniAsia Pac.net* LU0100938306 EU FF-MULTI-ASST ST* LU0267387685 EU 14,01 Growing Mkts 2.0 LU0800346016 EU 150,83 143,65 BF Gl AR H€A* LU0957586737 EU 79,43 Sh.T.Em.Corp.Bd HI* LU1391855282 EU 69,94 Gl Dyn.Alloc E* LU1435244774 US 106,76 UniAsia Pacific A* LU0100937670 EU 121,51 www.hauck-aufhaeuser.com FF-MULTI-ASST ST.* LU0346392300 US 11,43 Klima LU0301152442 EU 68,21 64,96 BF Gl Convert ATH* LU0556184025 EU 122,00 Gl Dyn.Alloc I* LU1437675314 US 105,79 89,20 Sh.T.Em.Corp.Bd HJ* LU1582338601 CH UniAusschü. net- A* LU1390462262 EU 49,07 FF-NORDIC ACC SEK* LU0261949381 SE 109,60 MedBioHealth EUR LU0119891520 EU 477,21 Öko Rock‘n‘Roll LU0380798750 EU 141,77 135,02 BF Gl Corp ATH€* LU0494188096 EU 133,36 73,14 Gl Dyn.Alloc P* LU1437675405 US 104,42 Sh.T.Em.Corp.Bd HJ* LU1574073844 EU UniAusschüttung A* LU1390462189 EU 47,96 FF-NORDIC Y* LU0346392995 SE 21,56 OP Portfolio G LU0076530269 EU 75,58 BF Gl Cred Opp AAH* LU0957594590 95,78 EU ÖkoVision Classic LU0061928585 EU 175,64 167,28 Gl Dyn.Alloc R* LU1463146511 US 102,25 Sh.T.Em.Corp.Bd HP* LU1055198268 CH 89,65 UniCommodities* LU0249045476 EU 40,03 FF-PACIFIC ACC EUR* LU0368678339 EU 20,35 Pharma/Health* LU0047275846 US 623,35 BF International AA* LU0081697723 78,06 CH Water For Life C LU0332822492 EU 160,92 153,26 Sh.T.Em.Corp.Bd HP* LU1055198938 EU 75,24 Gl Dyn.Alloc Z* LU1437675587 US 107,30 UniDividAss net A* LU0186860663 EU 48,79 FF-PACIFIC Y* LU0346391831 US 18,88 Special Opp.* LU0099601980 EU 43,86 BF Medium Term €AA* LU0085501236 EU OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT 193,84 Sh.T.Em.Corp.Bd HR* LU1055198425 CH 87,65 Gl Em.Debt HI GBP* LU1120760852 GB UniDividendenAss A* LU0186860408 EU 48,87 FF-PSEL GLOB GRW* LU0261961675 US 15,07 Top Ten Classic LU0099590506 EU 78,35 BF Secured HY H€A* LU1057798958 EU 92,76 Die Oppenheim Asset Managem. Services S.à r.l. firmiert jetzt unter Sh.T.Em.Corp.Bd HR* LU1055199159 EU 73,54 Gl Em.Debt HJ EUR* LU1374909940 EU 218,99 UniDyn.Eur-net A* LU0096427066 EU 52,01 FF-SINGAPORE Y* LU0346391914 US 16,30 BF ShTm Gl HY H€A* LU0830970272 81,53 EU dem Namen Hauck & Aufhäuser Asset Managem. Services S.à r.l. Gl Em.Debt HJ GBP* LU1374907498 GB 255,62 Sh.T.Em.Corp.Bd I* LU1063456278 JP 12775 UniDyn.Europa A* LU0085167236 EU 84,71 FF-SOUTH EAST* LU0261946445 EU 25,78 Em. Mkt Fix Inc. A* LU0084664241 US 19,18 EF Gl Energy AT* LU0102843504 EU 760,76 309,45 Gl Em.Debt Idm USD* LU1574073927 US Sh.T.Em.Corp.Bd I* LU1055195918 US 113,04 UniDyn.Gl.-net- A* LU0096426845 EU 36,05 FF-SOUTH EAST* LU0261947096 US 23,04 Em. Mkt Fix Inc. A* LU0251933858 EU 14,32 EF Gl Inno Lead AT* LU0102842878 EU 302,39 Sh.T.Em.Corp.Bd P* LU1055196213 US 110,25 Gl Em.Debt J USD* LU1374913462 US 388,19 UniDynamic Gl. A* LU0089558679 EU 56,48 FF-SOUTH EAST* LU0318941159 US 12,80 EF Gl Water Inv AT* LU0302976872 169,58 EU Em. Mkt Fix Inc. I* LU0111635727 US 18,77 Gl Em.Debt P USD* LU0128467544 US 355,10 95,26 Sh.T.Em.Corp.Bd P* LU1055196304 US EF GrInv EM AT* LU0338548034 US 125,49 Em. Mkt Fix Inc.AX* LU0168400413 US 20,99 FF-STERLING BOND* LU0261947765 GB 1,68 UniEM Fernost* LU0054735278 EU 1592,03 Gl L./Sh.Equity I* LU1074075539 EU 92,82 Sh.T.Em.Corp.Bd R* LU1055196726 US 107,77 EF S&M Cap Jap AT€ LU0644935313 EU 246,97 Em. Mkt Fix Inc.IX* LU0168401650 US 38,72 FF-SWITZERLAND ACC* LU0261951288 CH 13,17 UniEM Osteuropa* LU0054734388 EU 1889,76 Gl L./Sh.Equity P* LU1074075703 EU 93,59 Sh.T.Em.Corp.Bd Z* LU1055197021 US 116,56 EF Sel Intern AT€* LU0644935669 EU 211,19 94,16 Opp.Eq. Fd A* LU0037722500 US Tel. +41(0) 58 323 30 00 www.pictetfunds.com FF-SWITZERLAND Y* LU0346393027 CH 14,76 UniEMGlobal* LU0115904467 EU 83,86 Gl Mgtd.Sel. P EUR* LU0386882277 EU 230,61 100,66 Sh.-T.Hi Yield I* LU1417285472 EU EF Sel NorthAm AT€* LU0644935826 EU 227,55 Opp.Eq. Fd A* LU0140785683 EU 80,91 FF-TAIWAN Y* LU0346392052 US 12,97 UniEuRe 5J* LU0194854047 EU 51,96 Ab.Ret FxIn.PX USD* LU1115920982 US 152,02 123,24 109,69 Gl Them.Opp.I dyEUR* LU1437676551 EU Sh.-T.Hi Yield P* LU1391855019 EU EF Top Div Eurp AA* LU0230112392 114,44 EU Opp.Eq. Fd I* LU0111633276 US 118,09 FF-TARGET 2015 ACC* LU0251131446 EU 13,53 UniEuRe Corp A* LU0117072461 EU 49,06 Ab.Ret FxInc.I USD* LU0988401922 US 108,52 Gl Them.Opp.I EUR* LU1437676478 EU 123,20 Sh.-Term M.Mkt P* LU0128494191 EU 135,77 PF Balanced (€) AA* LU0112804983 EU 129,75 FF-TARGET 2020 ACC* LU0251131289 EU 14,72 UniEuRe Corp M* LU0117073196 EU 11221 PF Dynamic 0-100 AT* LU0770376241 CH 116,77 FF-TARGET 2025 ACC* LU0251131792 EU 14,90 UniEuRe EM 2021* LU1101650056 EU 95,55 IFM Independent Fund Mgmt. AG PF GrInv Inc (€) AA* LU0288148280 EU 107,38 FF-TARGET 2030 ACC* LU0251131362 EU 15,68 UniEuRe EM2021netA* LU1101672530 EU 95,06 www.ifmfunds.com Telefon: 00423 235 04 50 PF GrInv Yield € AA* LU0288150856 EU 120,33 FF-TARGET 2035 ACC* LU0251119078 EU 33,66 UniEuRe Emerg Mkt* LU0149266669 EU 43,80 PF Resp Amb (€) AA* LU0161533970 EU 132,84 ACATIS FV Akt.Gl.* LI0017502381 EU 223,92 213,26 FF-TARGET 2040 ACC* LU0251120084 EU 33,86 UniEuRe Real Zins* LU0192293511 EU 57,93 Pf Resp Sel (€) AA* LU0112799290 EU 114,40 FF-THAILAND Y* LU0346392136 US 28,02 UniEuRe RealZins n* LU0192294089 EU 59,36 PF Sust Bal (€) AA* LU0208341965 EU 111,94 FF-UK Y* LU0346393373 GB 1,88 UniEuRe Unan A* LU1101707187 EU 94,08 FF-US DOLLAR BOND* LU0261947682 US 15,32 UniEuRe Unan-net-A* LU1101736442 EU 93,61 FF-US DOLLAR BOND* LU0346392482 US 14,77 UniEurKap Corp-A* LU0168092178 EU 36,19 FF-US DOLLAR CASH* LU0261952922 US 11,11 UniEurKap.Co.net A* LU0168093226 EU 36,86 Tel. 0043 1 31620 401 [email protected] FF-US DOLLAR CASH* LU0346392565 US 10,50 Tel: +49 89 599 890 314 [email protected] www.thomas-lloyd.com Fax: +49 89 599 890 324 UniEuroAnleihen* LU0966118209 EU 52,88 FF-US HI YIELD Y* LU0665148036 EU 14,27 Asia Bal A ac-$* LU0367026217 US 25,47 24,20 UniEuroAspirant* LU0097169550 EU 38,47 FF-US HIGH YIELD* LU0261953904 EU 22,78 Asia ConDem A ac-$* LU0334857355 US 16,57 15,74 Cleantech Infra A* LU1108653095 EU 654,07 UniEuroKapital* LU0046307343 EU 63,87 FF-US HIGH YIELD* LU0337581549 EU 12,98 Asia Infrastruct A* LU0243955886 US 16,56 15,77 UniEuroKapital-net* LU0089559057 EU 41,24 FF-US HIGH YIELD* LU0605520377 US 14,19 Asian Bd A ac-$* LU0717748213 US 12,77 12,13 UniEuropa* LU0047060487 EU 1837,77 FF-US HIGH YIELD Y* LU0370788753 US 20,17 Bal-Risk Al A ac-€* LU0432616737 EU 16,85 16,01 UniEuropaRenta* LU0003562807 EU 45,81 FF-WORLD FUND Y* LU0318941662 EU 19,50 EMCorBdA € h ac-€* LU0607516928 EU 13,01 12,36 UniEuroSt.50 A* LU0090707612 EU 45,25 FID ILF EUR B DIST* IE0003511403 EU 1,00 EMLocCuDbA €h ac-€* LU0367024865 EU 6,48 6,16 Tel.: 00352/26 40-6400 Fax: 00352/26 40-9888 http://www.union-investment.at In Österreich erhalten Sie Informationen der Union Investment Austria (T: +43 1 205 505 DW 5102 oder 5103) sowie bei anderen ausgewählten Vertriebspartnern UniEuroSt.50-net* LU0096427496 EU 38,12 FID ILF GBP DIST* IE0003511395 GB 1,00 Energy A* LU0123357419 US 15,21 UniExtra EuroSt.50* LU0186860234 EU 89,30 bei GmbH FID ILF USD A DIST* IE0003358763 US 1,00 Euro Bd A* LU0066341099 EU 7,35 UniFavorit: Renten* LU0006041197 EU 23,29 FID ILF USD B DIST* IE0003511510 US 1,00 Euro Corp.Bd A* LU0243957825 EU 17,38 UniFavorit: Renten* LU1128906291 EU 87,63 Europ.Growth Eq A* LU0194779913 EU FIDELITY AM FD AAC* LU0251127410 EU 26,79 24,60 UniGlobal Div A* LU1570401114 EU 102,20 Gl ToRe € BdA ac-€* LU0534239909 EU 14,01 13,31 FIDELITY FD AM FDA* LU0251131958 US 23,85 Europ. MinRisk Eq.* DE0009750554 EU 73,45 73,45 UniGlobal Div-netA* LU1570401544 EU 101,71 Gl.Eq.Income A* LU0607513230 US 65,95 FIDELITY FD E BD F* LU0251130638 EU 15,35 KCD Uni.Renten+* DE0005326524 EU 51,76 51,76 UniGlobal II A* LU0718610743 EU 90,63 Gl.Leisure A* LU0052864419 US 51,94 FIDELITY FD INT FD* LU0251132253 US 17,01 LIGA-Pax-Rent-Unio* DE0008491226 EU 25,98 25,22 UNIINST.GL.CONVERT* LU0993947141 EU 109,95 Gl.SmComp Eq A* LU0607512778 US 64,95 FIDELITY FD JP FD* LU0251130042 EU 10,00 Priv.Fonds:Flex.* DE000A0Q2H14 EU 102,02 102,02 UniInst.S.-TCredit* LU0175818722 EU 45,86 Gld&PrecMet A ac-$* LU0505655562 US 4,27 4,06 FIDELITY FFPS MG F* LU0251130554 EU 14,12 Priv.Fonds:FlexPro* DE000A0RPAL7 EU 126,99 126,99 UNIINSTASIANBDCUR* LU1087802150 EU 98,19 Greater China Eq A* LU0048816135 US 62,45 59,33 PrivFd:Kontr.* DE000A0RPAM5 EU 124,48 124,48 FIDELITY INT FDACC* LU0251129895 EU 19,10 UniInstitut CoCo B* LU1088284630 EU 95,74 India Equity A* LU0267983889 US 63,57 PrivFd:Kontr.pro* DE000A0RPAN3 EU 140,18 140,18 France Fund* LU0048579410 EU 44,43 Japan. Eq.Advtg A* LU0607514717 JP 4704,00 UniKonzept: Divi.A* LU1073949312 EU 40,13 Uni21.Jahrh.-net-* DE0009757872 EU 30,07 30,07 Gbl Prop.A Acc EUR* LU0237698757 EU 16,24 Latin Americ Eq A* LU0505656297 US 7,03 UniKonzept: Port A* LU1073949668 EU 41,43 UniDeutschl. XS* DE0009750497 EU 155,92 149,92 Germany Fund* LU0048580004 EU 48,68 Pan Eur.Eq A* LU0028118809 EU 19,93 18,98 UniDeutschland* DE0009750117 EU 192,82 185,40 UniKonzept:D.net A* LU1073949403 EU 41,14 Gl Focus I-ACC-EUR* LU0287143605 EU 219,80 Pan Eur.High Inc A* LU0243957239 EU 20,76 UniEu.Renta-net-* DE0009750240 EU 50,93 50,93 UniKonzept:Po.netA* LU1073950245 EU 42,43 Gl. Property A Eur* LU0237697510 EU 14,52 Pan EurSmMdCp Eq A* LU0028119013 EU 22,33 UniEuroAktien* DE0009757740 EU 65,94 62,80 UniMarktf. A* LU0103244595 EU 43,52 Gl. Technology* LU0099574567 EU 21,91 Pan EurStruct Eq A* LU0119750205 EU 18,30 17,43 UniEuropa-net-* DE0009750232 EU 60,96 60,96 UniMarktf. -net- A* LU0103246616 EU 43,96 Gl.Consum Indust* LU0114721508 EU 54,31 UniEuroRenta* DE0008491069 EU 66,77 64,83 PanEuEq In A ac-€* LU0267986122 EU 15,55 14,77 UniOpti4* LU0262776809 EU 98,24 Gl.Financ.Services* LU0114722498 EU 33,64 UniEuroRentaHigh Y* DE0009757831 EU 34,39 33,39 Ren Fixd IncA ac-$* LU0794788652 US 11,46 10,89 UniOptima* LU0051064516 EU 728,86 Gl.Health Care* LU0114720955 EU 43,77 UniFav.:Akt. -net-* DE0008007519 EU 89,23 89,23 US Eq A annual d-$* LU0794789627 US 18,06 17,16 UniOptimus-net-* LU0061890835 EU 689,87 Gl.Industrials Fd* LU0114722902 EU 49,33 UniFavor: Aktien I* DE000A0M80M2 EU 153,17 153,17 US HiYld Bd A ac-$* LU0794787761 US 13,41 12,74 UniPacific Aktien* LU1570401890 EU 97,66 Gl.Telecommunicat.* LU0099575291 EU 10,22 Unifavorit: Aktien* DE0008477076 EU 146,93 139,93 Ab.Ret FxInc.J dyU* LU1346073940 US 103,44 Gl Them.Opp.I GBP* LU1437676809 GB 127,63 Sh.-Term M.Mkt P* LU0309035441 JP 10058 Global Focus Fnd A* LU0157922724 EU 61,27 UniRak EM net A* LU0383775664 EU 157,18 UniFonds* DE0008491002 EU 49,01 46,68 Sh.-Term M.Mkt P* LU0128496485 US 138,22 Ab.Ret FxInc.P USD* LU0988402060 US 154,52 Gl Them.Opp.I USD* LU1437675744 US 125,66 Greater China Fund* LU0048580855 US 227,10 UniRak Em. Mkts* LU0383775318 EU 159,13 UniFonds-net-* DE0009750208 EU 70,73 70,73 ShT.EmLoCuDe Hidy* LU1087921752 GB 51,96 Gl Them.Opp.P dyEUR* LU1437676718 Ab.Ret FxInc.R USD* LU0988402490 US 104,64 121,11 EU Growth & Income Fd* LU0138981039 US 18,60 UniRak Nachh.A net* LU0718558728 EU 71,56 UniGlobal* DE0008491051 EU 218,61 208,20 ShT.EmLoCuDe P USD* LU0366532561 US 96,59 Ab.Ret FxInc.ZX USD* LU0988402573 US 111,56 Gl Them.Opp.P EUR* LU1437676635 121,08 EU Iberia Fund* LU0048581077 EU 69,71 UniRak NachhaltigA* LU0718558488 EU 73,04 UniGlobal-net-* DE0009750273 EU 125,09 125,09 Legg Mason Abbey Court, Block C, Irish Life Centre, Dublin 1, Ireland FSA Recognised, Legg Mason Global Funds PLC Sm.Cap Euro. P EUR* LU0130732364 EU 1053,67 Ab.Ret FxIncHI CHF* LU0988403381 CH 94,57 Gl Them.Opp.P USD* LU1437676122 US 123,45 ILF CAD A Acc* IE0004324095 CA 15594 UniRak Nor -net- A* LU1557100630 EU 51,09 UniInst Pr Corp Bd* DE0005326599 EU 58,48 58,48 Smartcity HP USD* LU1116037588 US 211,49 Ab.Ret FxIncHI dyG* LU1256216786 GB Gl Them.Opp.R EUR* LU1508454599 118,83 61,33 EU ILF CAD A Flex Dis* IE0004323808 CA 1,00 UniJapan* DE0009750125 EU 52,75 50,24 UniRak Nordamera A* LU1557100556 EU 49,87 178,07 SmartCity HPdy USD* LU1116037661 US Ab.Ret FxIncHI EUR* LU0988402656 EU Gl Them.Opp.Z EUR* LU1491357742 EU 126,02 105,12 ILF CAD B Flex Dis* IE0004323915 CA 1,00 UniKapital* DE0008491085 EU 110,87 108,70 LEGG MASON DUBLIN FUNDS LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC UniRent Europa* LU1570401031 EU 96,46 SmartCity HR USD* LU1112798613 US 201,21 Gl Them.Opp.Z GBP* LU1491358047 130,55 Ab.Ret FxIncHI GBP* LU0988403894 GB 65,32 GB ILF EUR A Acc* IE0003323494 EU 13906 UniKapital-net-* DE0009750174 EU 39,95 39,95 UniRent Global* LU1570400900 EU 95,32 170,02 SmartCity HRdy USD* LU1112798969 US Ab.Ret FxIncHIXEUR* LU1115921287 EU Gl Them.Opp.Z USD* LU1437676395 US 128,53 104,81 BW Gl Def. HY S(AH)* IE00BDR6ZQ25 EU 93,52 UniNachhalt A Gl I* DE000A2H9AX8 EU 100,04 105,04 ILF EUR A Flex Dis* IE0003323502 EU 1,00 UniRent Münd. Flex* LU1572734421 EU 97,43 SmartCity P EUR* LU0503634221 EU 161,57 Glob.Env.OppZ* LU1164803287 229,26 Ab.Ret FxIncHJ dyE* LU1346074161 EU 104,24 US BW Gl Dyn.US Eq. A* IE00BSBN5Q47 US 125,81 UniNachhaltig A Gl* DE000A0M80G4 EU 101,35 96,52 ILF EUR B Acc* IE00B134T973 EU 11032 UniRent Mündel* LU1572617469 EU 98,10 Sov. S-T M.Mkt P* LU0366536711 EU 100,38 Ab.Ret FxIncHJ dyG* LU1256216604 GB 61,31 GlobalBd. P EUR* LU0303495120 EU 159,89 UniNordamerika* DE0009750075 EU 304,48 289,98 BW Gl Fi In Prt* IE00B3QRTV97 EU 138,73 ILF EUR D Acc* IE00B134TS61 EU 11240 86,30 UniRenta Corp A* LU0039632921 EU Sov. S-T M.Mkt P* LU0366537446 US 105,76 Ab.Ret FxIncHJ EUR* LU1256216513 EU 110,12 GlobalBd. P USD* LU0133805894 US 180,59 UnionGeldmarktfds* DE0009750133 EU 48,34 48,34 BW GlCredOp A* IE00BYSFF105 EU 101,78 ILF GBP A Acc* IE0003323270 GB 20792 UniRentEur St Flex* LU1573295612 EU 95,49 Timber P EUR* LU0340559557 EU 140,38 Ab.Ret FxIncHP CHF* LU0988403209 CH 154,92 Great.China P EUR* LU0255978347 EU 456,25 UniRak* DE0008491044 EU 115,97 112,59 BW GlFixIn AbRe Ah* IE00B9QN6415 EU 95,51 ILF GBP A Flex Dis* IE0003323387 GB 1,00 UniRentEuro Mix* LU1572735071 EU 96,39 Timber P USD* LU0340557775 US 159,89 Ab.Ret FxIncHP dyE* LU0988402813 EU Great.China P USD* LU0168449691 516,67 89,84 US UniRak Kons.-net-A* DE000A1C81D8 EU 107,92 107,92 BW GlSovCred A* IE00BZB1X857 US 95,61 ILF GBP B Acc* IE00B134QL87 GB UniRes: Euro Corp.* LU0247467987 EU 41,20 Timber Z EUR* LU1225778643 EU 158,26 Ab.Ret FxIncHP EUR* LU0988402730 EU Health P EUR* LU0255978776 EU 246,75 100,47 UniRak Konserva A* DE000A1C81C0 EU 111,08 108,90 CB Gl Eq Inc At* IE00B19ZBS79 US 97,85 ILF GBP D Acc* IE00B134RM69 GB 11903 US Eq.Sel. I GBP* LU1090658540 GB 191,64 UniReserve: Euro A* LU0055734320 EU 497,82 Health P USD* LU0188501257 US Ab.Ret FxIncHP GBP* LU1128766778 GB 64,22 281,04 UniRak -net-* DE0005314462 EU 60,83 60,83 CB Gl Eq Inc At* IE00BQ3G0P10 US 99,72 ILF USD A Acc* IE0003323619 EU US Eq.Sel. P USD* LU0256840108 US 226,42 Ab.Ret FxIncHR dmE* LU1498412292 EU 92,22 Health Z EUR* LU1225778213 EU 285,14 UniReserve: USD* LU0059863547 US 1013,88 UniRenta* DE0008491028 EU 19,06 18,50 CB Growth Fd At* IE00B19Z5Q35 US 131,53 ILF USD B Acc* IE00B134MW13 US 11484 US Hi.Yield P USD* LU0448623107 US 154,85 Ab.Ret FxIncHR EUR* LU0988402904 EU Indian Eq. P EUR* LU0255979071 432,27 96,65 EU UniSec. Bas. Ind.* LU0101442050 EU 102,61 UniSel. Global I* DE0005326789 EU 74,43 72,26 CB TacDivInc At* IE00BBT3K403 US 109,25 ILF USD D Acc* IE00B134P880 US USA Idx P USD* LU0130732877 US 242,47 Ab.Ret FxIncHZX CHF* LU0988403621 CH 161,82 Indian Eq. P USD* LU0070964530 US 489,44 UniSec. BioPha.* LU0101441086 EU 115,19 UniStrat: Ausgew.* DE0005314116 EU 60,79 59,02 CB US Ag Gr At* IE00B19Z9Z06 US 189,78 ILF USD F Flex Dis* IE00B3ZLRT64 US 1,00 USD Governm.Bd. P* LU0128488383 US 616,47 Ja.Eq.Opp. P EUR* LU0255979402 EU 106,60 Ab.Ret FxIncHZX dyE* LU1512550358 EU 79,83 UniSec. High Tech.* LU0101441672 EU 92,89 UniStrat: Dynam.* DE0005314124 EU 50,48 49,01 CB US Appr At* IE00B1BXHZ80 US 202,79 India Focus* LU0197229882 US 46,38 USD GovernmBdHI EU* LU1226265632 EU 541,14 Ab.Ret FxIncHZX EUR* LU0988403035 EU 111,95 Ja.Eq.Opp. P JPY* LU0095053426 JP 10230 UniStrat: Konserv.* DE0005314108 EU 68,35 66,36 UniSec.Klimawandel* LU0315365378 EU 33,24 138,07 CB US Eq Sust.L A(A)* IE00BZ1G4Q59 US India Focus Fd EUR* LU0197230542 EU 49,70 USD GovernmBdHI SE* LU1487956226 SE 5249,54 Ja.Eq.Sel. HI GBP* LU1143262837 GB Ab.Ret FxIncPd USD* LU0988402227 US 98,92 83,49 UniStrat:Offensiv* DE0005314447 EU 48,67 47,25 47,70 UniVa. Europa A* LU0126314995 EU CB US LCapGr At* IE00B19Z9505 US 261,75 USD GovernmBdHPdyE* LU1256216356 EU 296,08 Indonesia Fund* LU0055114457 US 27,07 As.Eq.Ex-Jap I JPY* LU1173876233 30602 Ja.Eq.Sel. HP USD* LU1240748514 US 119,57 JP UNION INVESTMENT (LUXEMBOURG) UniVa. Global A* LU0126315885 EU 97,81 CB Value At* IE00B19Z3581 US 104,67 USD Sh.Mid T.Bd. P* LU1361553693 EU 113,87 International Bond* LU0048582984 US 1,11 Ja.Eq.Sel. I GBP* As.Eq.Ex-Jap P EUR* LU0255976994 EU 211,98 LU1143263215 GB 111,49 Aktien Euro-net- A* LU1572730783 EU 93,73 ETPerm Alt Inc Str A* IE00BXRTL850 EU 96,52 UniVa.Euro.-net-A* LU0126315372 EU 48,15 USD Sh.Mid T.Bd. P* LU0175073625 US 129,27 Asn Loc.Cur.Deb-P$* LU0255797556 153,64 US Ja.Eq.Sel. P EUR* LU0255975830 EU 115,00 International EUR* LU0069451390 EU 48,73 Aktien Europa A* LU1572664461 94,21 EU LM BW GlIncOpt A €* IE00B7VSFQ23 EU 96,09 UniVa.Glb-net-A* LU0126316180 EU 97,13 Water HP CHF* LU0843168575 CH 342,07 Asn Loc.Cur.Deb-Z€* LU0472927606 EU 148,68 Ja.Eq.Sel. P JPY* LU0176900511 JP 14737 International USD* LU0048584097 US 55,30 Euro Subord. Bnds* LU1063759929 99,48 EU LM RARE EM Infr X€* IE00BDBYBQ42 EU 84,16 UniWirts.Aspirant* LU0252123129 EU 28,66 Water P €* LU0104884860 EU 294,36 Biotech HP CHF* LU0843168732 CH 594,41 Japan Idx HZ EUR* LU1401283681 EU 155,38 Italy Fund* LU0048584766 EU 32,53 Gl. Corp. Bd Sust.* LU1089802497 EU 97,18 LM WA EM LCDpt AU$* IE00B52QP169 US 91,26 Water P USD* LU0255980327 US 335,26 Biotech P EUR* LU0255977455 EU 613,32 Japan Idx P JPY* LU0148536690 JP 17550 Glb High Di Eq Pr* LU1087808199 EU 89,92 Jap Agg. I-ACC-JPY* LU0261965585 JP 15959 LM WA Gl HY A Euro* IE00B7VSM832 EU 99,37 Biotech P USD* LU0090689299 US 698,53 L.A.Loc.Cu.D P CHF* LU0843168229 CH 120,39 LIGA Portfolio Con* LU1172417856 40,58 EU Japan Adv. Fd - A* LU0161332480 JP 33193 Fondsgebundene Lebens- u. Pensionsversicherungen LM WAGlTRInGrBdA€h* IE00BZ3FP017 EU 92,85 CHF Bonds I CHF* LU0135487147 CH 502,39 L.A.Loc.Cu.D P USD* LU0325327723 120,72 US LIGA-Pax-Cattol.-U* LU0152554803 129,25 EU Japan EUR* LU0069452018 EU 1,50 MC As L-T Unc M€da* IE00BYWVL052 EU 15,35 CHF Bonds J CHF* LU1353454074 504,01 CH M.A.Gl.Opp.HI CHF* LU1368233539 CH 129,84 LIGA-Pax-Corp.-U.* LU0199537852 41,88 EU Japan Fund* LU0048585144 JP 193,20 MC Eur.Abs.a A (PF)* IE00BYN5TY60 EU 102,23 CHF Bonds J dy CHF* LU1604475167 CH 496,96 M.A.Gl.Opp.HI GBP* LU1368233885 97,63 GB LIGA-Pax-La.-U2022* LU1172828052 EU 99,93 Japan I-ACC-JPY* LU0195660641 JP 14063 8,46 MC Great Chin A€da* IE00BYWVKK81 EU CHF Bonds P CHF* LU0135487659 CH 480,64 M.A.Gl.Opp.HI USD* LU1368232648 US 142,64 PrivFd:Konseq.* LU0493492200 EU 97,86 Weena 850, 3014 DA Rotterdam The Netherlands Japan Sm. Comp.* LU0048587603 JP 2197,00 MC J.Abs.a A (PF)* IE00BYN5V065 EU 109,29 CHF Bonds P dy CHF* LU0235319760 CH 394,27 M.A.Gl.Opp.HP CHF* LU1368233612 126,85 CH PrivFd:Konseq.pro* LU0493584741 EU 110,48 Korea Fund* LU0061324488 US 18,86 QS Em Mk Eq At* IE00B19ZCD91 EU 104,62 CHF Bonds R CHF* LU0135487733 CH 457,51 M.A.Gl.Opp.HP GBP* LU1368234008 GB 95,36 Quo-Europ Eq Dyn I* LU1120174377 EU 1109,81 Latin America Fund* LU0050427557 US 33,08 Rob BP USLaCa E.D* LU0474363974 EU 292,74 QS MV EuEq GIF At* IE00B19Z4555 EU 167,66 CHF Bonds Z CHF* LU0226301058 CH 125,69 M.A.Gl.Opp.HP USD* LU1368233026 139,41 US Quo-Gl Cred MiRi I* LU1120174708 EU 906,80 Malaysia Fund* LU0048587868 US 40,90 Rob BP USLaCa E.DH* LU0510167264 EU 60,47 QS MV GlEq GIF At* IE00B50TT482 US 164,19 Chin.Loc.Cur.Deb* LU1164802982 CN 698,63 M.A.Gl.Opp.HZ USD* LU1368233372 US 144,74 Quo-Gl Eq MiRi hg I* LU1120174617 1124,83 EU Nordic Fund* LU0048588080 SE 1171,00 Rob BP USPrem.E.D* LU0226953718 US 252,45 QSMV APexJ EqGIFAt* IE00B19Z5Y19 EU 125,02 Clean Energy P $* LU0280430660 US 82,25 M.A.Gl.Opp.HZX USD* LU1373292801 US 144,92 Quon.EM Eq MinRisk* LU0489951870 135,21 EU Rob BP USPremE.DH* LU0320896664 EU 212,14 Pacific Fund A* LU0049112450 US 33,55 RARE Infr Val A€A* IE00BD4GTQ32 EU 10,37 1010 Wien, Schottenring 15 Quon.EM EqMinRi.UI* LU0612194984 103,30 US Digital HP* LU0474967303 EU 291,57 M.A.Gl.Opp.I EUR* LU0941348897 EU 121,14 Rob ChineseEq. D* LU0187077309 EU 84,61 Tel.: 050 330 330, Fax: 050 330 997 2212 http://www.donauversicherung.at [email protected] Port.Sel. Gr.&Inc.* LU0080751232 US 25,68 Roy.USSCapOp At* IE00B19Z4B17 US 169,81 Quon.EM EqMinRiskC* LU0812874229 CH 104,11 Digital HR* LU0474967485 EU 262,89 M.A.Gl.Opp.IX EUR* LU1115920552 121,24 EU Rob Em Mkts Eq D* LU0187076913 EU 175,09 Port.Sel. Mod. Gr.* LU0056886558 EU 12,13 Royce US SmCo At* IE00B19Z6F94 US 156,66 Quon.EM EqMinRiskE* LU1120174450 1010,27 EU Digital P* LU0101692670 US 342,60 95,36 M.A.Gl.Opp.Jdy USD* LU1368234263 GB Rob Gl TotRet BdDH* LU0934195610 EU 55,23 Short Term Bond A* LU0267388220 EU 25,22 WA Asian Op At* IE00B2Q1FK59 EU 198,69 Quon.EM EqMinRiskG* LU1120174534 GB 1201,21 M.A.Gl.Opp.P EUR* LU0941349192 EU 118,32 Digital Z* LU1225778056 EU 359,34 CQARTS TotR.Dyn. T* AT0000634738 EU 187,40 Rob HighYield DH* LU0085136942 EU 140,60 WA ECore+Bd Aa(D)* IE0031616257 EU 103,51 Singapore Fund* LU0048588163 US 53,14 UI Conver. Prot.* LU0200666799 EU 76,87 Em.Euro. P €* LU0130728842 EU 323,66 M.A.Gl.Opp.Pdy EUR* LU0950511468 EU 118,23 Robeco AlStr.€BdDH* LU0085135894 EU 89,84 JB Strat.Growth B* LU0108179945 EU 119,62 WA Em Mk TRB At H* IE00B556RB79 EU 126,31 South Ea. As. USD* LU0048597586 US 8,62 UI IMMUNO Nachh.* LU0300981452 87,42 EU Em.Loc.Cur.Deb P $* LU0255798109 US 155,74 M.A.Gl.Opp.PX EUR* LU1115920636 EU 118,10 Robeco AsiaPac.EqD* LU0084617165 EU 148,70 STOCK GLOBAL AT0000812870 EU 102,58 WA EmMkt CorpBd At* IE00B3Q8Z253 US 100,82 South Ea.As. A EUR* LU0069452877 EU 7,60 Uni.Eur. M&S.Caps* LU0090772608 46,24 EU Em.Mrkts HD R USD* LU0725970874 US 89,94 M.A.Gl.Opp.R EUR* LU0941349275 EU 112,83 Robeco BP GlPrEq D* LU0203975437 EU 259,33 125,31 WWF STOCK UMWELT AT0000705678 EU WA Eur HY A a(D)* IE00B52PL269 EU 98,35 Sterling Bond Fund* LU0048620586 GB 0,32 Em.Mrkts Idx P USD* LU0188499254 US 269,92 M.A.Gl.Opp.Rdm EUR* LU1116037828 EU 101,99 Robeco Con.Tr.Eq.D* LU0187079347 EU 204,78 WA Gl Credit At(H)* IE00B50TKH87 EU 114,96 Switzerland Fund* LU0054754816 CH 56,63 Nutrition P EUR* EU Em.Mrkts P EUR* LU0257359355 EU 466,03 LU0366534344 206,36 Robeco Flex-RenteD* LU0230242504 EU 105,74 Generali Versicherung AG 83,35 WA Gl M St Aa(M) H* IE00B23Z7K49 EU Taiwan Fund* LU0075458603 US 11,94 Em.Mrkts P USD* LU0130729220 US 527,71 Pac.ExJa.Idx P USD* LU0148538712 US 408,29 Robeco GlStarsEq D* LU0387754996 EU 279,85 WA GlCore+Bd Aa(A)* IE00BSBN5Y21 US 96,58 1011 Wien, Landskrongasse 1-3 generali.at Target 2020 Euro* LU0172516865 EU 42,16 EUR Bonds HI JPY* LU1164803360 JP 80607 Pict.-USA I-HZ EUR* LU1401197097 EU 222,46 38,29 Robeco N.V. A* NL0000289783 EU WA Inf.M. Aa(A)* IE00B1BXHR07 US 119,52 Target 2025 Euro* LU0215158840 EU 36,54 EUR Bonds HI USD* LU1151372718 US 751,57 Prem.Brands HI USD* LU1151369680 US 219,74 Robeco N.Wld.Fin.D* LU0187077481 EU 65,08 WA Macro OpBd Aa* IE00BSBN6725 EU 95,71 Prem.Brands HP CHF* LU0843168815 CH 177,12 EUR Bonds J* LU1432512843 EU 602,02 Target 2030 Euro* LU0215159145 EU 38,81 T +43 1 53401 0, F +43 1 53401 14113 Robeco Prop.Eq. D* LU0187079180 EU 160,56 WA Multi-Asset Cr. A* IE00BYQ9K646 EU 98,10 EUR Bonds P* LU0128490280 EU 544,17 Prem.Brands P EUR* LU0217139020 EU 151,96 Target 2035 EUR* LU0251118260 EU 32,69 RobecoSAM SuEuEq.D* LU0187077218 EU 53,11 Portfolio Aktienanteil Kurs zum 31.12.16 Kurs zum 31.12.17 Kurs zum 30.11.18 WA ShD BChip At H* IE00B4Y6F514 EU 95,72 Prem.Brands P USD* LU0280433847 US 173,07 EUR Corp.Bonds HR* LU0829098697 CH 262,68 Target 2040 EUR* LU0251119318 EU 32,91 Rolinco N.V. A* NL0000289817 EU 38,64 Sicherheitsklasse Balanceklasse Dynamikklasse Aktivklasse ca. 25% ca.50% ca. 75% ca. 100% 17,71 17,51 16,84 12,03 17,86 18,00 17,62 12,77 17,53 17,61 17,18 12,40 WA ShD HI BF AtH* IE00B23Z9W01 EU 132,13 EUR Corp.Bonds P* LU0128470845 EU 193,22 Robotics HI CHF* LU1577726869 CH 143,09 Thailand Fund* LU0048621477 US 54,60 WA US Adj Rate At* IE00B19Z8T70 US 98,94 115,54 Robotics HI EUR* LU1279334723 EU 133,72 EUR Governm.Bd. HJ* LU1164803790 GB United Kingdom* LU0048621717 GB 2,57 WA US Cor+Bd At* IE00B19Z7Y58 US 144,45 EUR Governm.Bd. J* LU1164804095 EU 162,97 Robotics HP CHF* LU1577726786 CH 139,53 US Dollar Bond* LU0048622798 US 6,98 A25 A50 A75 A100 ca. 25% ca.50% ca. 75% ca. 100% 12,07 11,08 10,46 9,03 12,17 11,38 10,96 9,59 11,94 11,14 10,69 9,31 WA US CorBd At* IE00B19Z3K33 US 129,36 EUR Governm.Bd. P* LU0241467587 EU 158,33 Robotics HP EUR* LU1279334996 EU 130,39 US Dollar Cash* LU0064963852 US 11,83 75,49 WA US HY Aa(D)* IE0034203152 US EUR Hi. Yield HI* LU1411311761 JP 32506 Robotics HR EUR* LU1279335027 EU 127,53 US High Yield Fund* LU0132282301 US 11,62 0800 - 69 41 900 www.starcapital.de WA US MMkt At* IE00B19Z6R17 US 107,57 EUR Hi. Yield HR* LU1147738592 US 278,20 Robotics I EUR* LU1279334053 EU 140,61 US HiYld A-GBP* LU0132385534 GB 13,68 WA US STGov At* IE00B19Z8D11 US 111,90 EUR Hi. Yield HZ* LU0969522449 CH 353,88 Robotics I USD* LU1279333329 US 160,14 SC Argos LU0137341789 EU 139,32 135,26 World Fund* LU0069449576 EU 22,57 Robotics Idy USD* LU1279333592 US EUR Hi. Yield I* LU1417284582 EU 212,51 160,13 SC Huber-Strategy1 LU0350239504 EU 149,37 145,02 * Preise vom Vortag oder letzt verfügbar NAV = Nettoinventarwert bzw. Rechenwert. Falls nur der Rücknahmepreis vorliegt, wird dieser dargestellt. Falls die ausschüttende Tranche nicht aus dem Fondsnamen erkenntlich ist, wird die Währung unterstrichen dargestellt (z.B. EU). Währungen: AU=Australischer Dollar, CH=Schweizer Franken, CA=Canadischer Dollar, DK=Dänische Krone, EU=Euro, GB =Brit. Pfund, JP=Japanische Yen, NO=Norwegische Krone, SE=Schwedische Krone, US=US-Dollar. Weitere Fonds-Infos auf www.derStandard.at/Fonds EUR Hi. Yield P* LU0133807163 EU 242,96 Robotics P EUR* LU1279334210 EU 137,10 SC Priamos LU0137341359 EU 174,42 166,11 kursiv EUR Hi. Yield P* LU1391602312 EU 0,00 Robotics P USD* LU1279333758 US 156,15 GLOBAL FUND SELECTION SC Starpoint A-EUR LU0114997082 EU 213,37 203,21 Die besten Fonds unter einem Dach EUR S.T.Corp.Bd. I* LU1586034545 EU 100,73 Robotics P USD* LU1279333675 US 156,15 SC Winbonds plus A LU0256567925 EU 166,66 161,81 [email protected] EUR S.T.H.Y.HI JPY* LU0803468593 JP 11977 Robotics R EUR* LU1279334483 EU 134,11 Tel: +49-69 15 30 93 020 www.nomura-asset.de Weitere Informationen: Sparkasse Schwaz Tel: 050100 77 358 bzw. bei allen Sparkassen und allen Filialen der Erste Bank EUR Sh.Mid T.Bd. P* LU0167158327 EU 132,66 Robotics R USD* LU1279333832 US 152,74 Alle Angaben ohne Gewähr Asia Pacific DE0008484072 EU 138,83 132,22 Euro.Eq.Sel. P EUR* LU0130731986 EU 628,20 Robotics Z EUR* LU1482134290 EU 143,87 Asian Bonds DE0008484429 EU 65,16 63,26 Euro.Sus.Eq. P EUR* LU0144509717 EU 241,28 Robotics Z USD* LU1279333915 US 165,44 Gl. Fd Sel. Alp.A* LU0213942112 EU 100,53 Real Protect DE0008484452 EU 96,79 94,89 Euroland Idx P EUR* LU0255980913 EU 142,69 Russian Equ. P EUR* LU0338483075 EU 59,36 www.swisscanto.at Tel. +49 69 130 203 85 Gl. Fd Sel. Alp.B* LU0213942468 EU 139,19 Real Protect R DE000A1XDW13 EU 94,94 93,08 Europe Idx P EUR* LU0130731390 EU 178,93 68,33 Russian Equ.IdyUSD* LU1574075039 US Real Return DE0008484361 EU 162,15 123,95 Gbl.D.Eq.P dy USD* LU0845339711 US Gl. Fd Sel. Gr.* LU0089442379 EU 1314,80 569,55 558,38 Security P EUR* LU0270904781 EU 205,65 BF AUD AA* LU0141247303 AU

© PressReader. All rights reserved.