Face­book gab Da­ten auch an Airb­nb & Net­flix wei­ter

Heute - Wien Ausgabe - - Wirtschaft -

In­ter­ne, vom bri­ti­schen Ab­ge­ord­ne­ten Da­mi­an Col­lins (r.) ent­hüll­te Ak­ten be­le­gen es: Face­book hat 2015 Fir­men wie Net­flix, Airb­nb, Ba­doo und Lyft Zu­gang zu Nut­zer­da­ten ge­stat­tet. Zu­dem sol­len oh­ne UserZu­stim­mung Han­dy-An­ruf­pro­to­kol­le ge­sam­melt wor­den sein

Newspapers in German

Newspapers from Austria

© PressReader. All rights reserved.