От­вет на япон­ский кросс­ворд № 39

7 dney - - НА ДОСУГЕ -

От­ве­ты на кросс­ворд № 39

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 2. Ра­зин. 4. Осмос. 8. Жа­ло. 10. Клещ. 11. Сте­а­рин. 12. Аку­ла. 13. Аэрон. 14. «Ор­га­нон». 21. Ав­тох­тон. 23. Ка­ва­са­ки. 24. Ле­вит. 25. Се­ри­ал. 26. Го­речь. 27. Ак­тер. 29. Кон­цов­ка. 30. Ру­че­ни­ца. 34. Ма­клю­ба. 37. Ав­тор. 38. Вед­ро. 39. Же­лон­ка. 40. Дю­за. 41. Ор­да. 42. Ко­пье. 43. Ря­док.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.