От­вет на япон­ский кросс­ворд № 44

7 dney - - НА ДОСУГЕ -

От­ве­ты на кросс­ворд № 44

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Ба­рак. 6. Шверт. 10. Уз­ник. 12. Скал­ка. 14. Брын­за. 15. Ам­фи­бо­лит. 16. Ирис. 18. Фи­ле. 19. За­тин. 22. Ре­вун. 24. Ре­не­гат. 26. Сан­ди. 27. Адепт. 28. Кар­ти­на. 29. Вопль. 30. Ам­бар. 31. Ока­ли­на. 34. Шко­ла. 35. Аре­на. 38. Ли­па. 41. Трек. 42. Ав­то­ге­нез. 44. Крой­ка. 45. Кан­тон. 46. Афе­ра. 47. Сам­по. 48. Сай­ра.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 2. Ана­лиз. 3. Ар­ка. 4. Из­гиб. 5. Си­роп. 7. Вирт. 8. Рен­нин. 9. Ас­пик. 11. Ва­лет. 13. Ам­пир. 14. Би­лет. 17. Сар­дель­ка. 18. Фун­да­мент. 20. Пе­пал­ка. 21. Пе­стель. 22. Рав­ни­на. 23. На­род. 25. Сплав. 31. Оли­ва. 32. Ар­тек. 33. Ули­ка. 34. Шпро­та. 36. Арк­тур. 37. Ико­на. 39. Иоф­фе. 40. Вед­ро. 42. Акеп. 43. За­ла.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.