На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - SUMMARY -

Рад­ня толüкі да бе­ла­га дня, а ¢ ÷ор­ны дзенü не найдзеø

Ра­ды не ра­ды, а мусіø

Ра­зум­нае дзіöя баіööа гра­зы, а дур­ное – ла­зы

Ра­зум­ныя aeар­ты па­хва­лы вар­ты

Рак не ры­ба, каaeан не птуøка

Ра­на ха­па­ла­ся, да й сва­то¢ за­ae­да­ла­ся

Ран­няя птуøка крыл­кі öяр­эбіöü, а по­зняя во÷кі трэ

Рас­каaeаø пра ве­раб’я, а пе­ра­каaeуöü пра aeу­ра¢ля

Расöе не ¢га­ру, а ¢ ка­ру

Род­ная зя­мелüка – як змо­ра­на­му пасöелüка

Род­ная маöі б’þ÷ы ра­на¢ не на­робіöü, а ма÷аха і глад­зя÷ы па­раніöü

Роз­га не му­ка, а ¢пе­рад наву­ка

Ро­зум прых­од­зе па øкод­зе

Рост ÷ала­ве÷ы, а ро­зум аве÷ы

Ру­ка ру­ку мые, ÷орт ÷ор­та крые

Ры­ну¢ сла¢öом, як пярöом

Рэ÷кі не пе­рап­лы¢, а пан÷охі ¢aeо суøы­öü

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.