На­род­ны муд­рас­лоўнік

Belaruskaya Dumka - - КНІЖНЫ АГЛЯД -

Ша­вец у падз¸ртых áо­тах ход­зі­цü

Ша­нуй лþд­зей, то і цяáе ша­на­ва­цü áу­ду­цü

Што гад­зі­на, то й на­ві­на

Што ду­ша мае, тым і пры­мае

Што ка­му да­пя­кае, той пра тое і гу­кае

Што моae­на па­ну, то не ²ва­ну

Што ні ха­та, то свой ко­мін

Што па той чэс­ці, калі ня­ма ча­го ес­ці

Што саáе не мі­ла, та­го і дру­го­му не зыч

Што це­ла лþáі­цü, тое ду­шу гуáі­цü

Шу­каþчы піра­га, і хлеá згуáіш

Шчаслі­ва­му і ўва сне шчас­це сніц­ца

Шчаслі­вы той, ка­го і ў няш­час­ці пом­ня­цü

Шчас­це не конü – у аг­лоáлі не за­праae­эш

Шчас­це ўсþ­ды, дзе за­хо­чаш

Шы­ро­кае по­ле: ід­зі, ку­ды во­ля

Шы­ро­кая лы­aeка рот дзярэ

Шы­ро­кі двор, ды не­вя­лікі зáор

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.