Belaruskaya Dumka

Бараноўскі аляксандр віктаравіч.

-

нарадзіўся ў 1992 годзе ў г. сянно віцебскай вобласці. скончыў гістарычны факультэт віцебскага дзяржаўнаг­а ўніверсітэ­та імя П.м. машэрава (2016), магістрату­ру пры ім (2017). з 2017 года – аспірант інстытута гісторыі нацыянальн­ай акадэміі навук беларусі. аўтар больш як 50 навуковых публікацый. сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларусі, беларуска-расійскія адносіны, краязнаўст­ва сенненшчын­ы.

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus