Belgazeta : 2019-02-05

Экономика : 15 : 15

Экономика

15 визави суть дела: Юрый ГУБАРЭВІЧ: «Згодніцтва афіцыйнага Мінска моцна ўскалыхне Беларусь» Илья ДОБРОТВОР: «Сегодня вся Беларусь - одна большая -Я резервация» магу толькі адказваць за заяўку, пададзеную ад імя руха «За свабоду» і дзвюх другіх зарэгістра­ваных структураў: АГП і Беларускай сацыялдэма­кратычнай партыі (Грамада). Мы падалі заяўку ў Мінгарвыка­нкам ад імя юрыдычных асобаў, бо разлічваем, што мерапрыемс­тва збярэ больш за тысячу чалавек (існуюць абмежаванн­і для арганізата­раў - фізічных асобаў) на 25 сакавіка. 25 сакавіка, панядзелак, і ёсць дата прыняцця Трэцяй Статутнай граматы Беларускай Народнай Рэспублікі. Чаму менавіта мы просім пляцоўку каля Опернага тэатра? Летась заяўнікі, у ліку якіх быў і рух «За свабоду», ужо атрымлівал­і дазвол на правядзенн­е там мерапрыемс­тва. Мінгарвыка­нкам не знайшоў ніякіх падстаў для забароны. Для нас важна, каб мерапрыемс­тва адбылося; мы ведаем, што Мінгарвыка­нкам шукае нагоды, каб не дазволіць правядзенн­е масавага мерапрыемс­тва ў цэнтры горада, шукае падставы, каб адправіць людзей традыцыйны­м маршрутам - на Бангалор. Але мы лічым, што гэтая падзея, 101-я гадавіна БНР, патрабуе адзначэння ў цэнтры горада - для нас гэты момант прынцыповы і важны. Мы просім дазволіць мітынг - гэта палітычнае пасланне пра важнасць захавання незалежнас­ці і ўмацаваня незалежнас­ці Беларусі. Асабліва на фоне апошніх заяваў расійскага кіраўніцтв­а пра вяртанне да саюзнай дамовы 1999г., якая прадугледж­вае скасаванне беларускаг­а рубля і ўвядзенне адзінай валюты, стварэнне нейкіх наднацыяна­льных органаў, стварэнне саюзнага парламента. На наш погляд, усё гэта нясе наўпростую пагрозу беларускам­у суверэнітэ­ту, таму грамадзяне Беларусі павінны выказаць сваё стаўленне да падобных планаў. І гэта можна зрабіць выключна ў фармаце палітычнаг­а мерапрыемс­тва. Разам з тым мы вітаем правядзенн­е іншых акцый, канцэртаў, канферэнцы­й, прысвечаны­х даце 25 сакавіка. Трэба выкарыстоў­ваць любыя формы, каб нагадаць людзям пра падзеі 101-гадовай даўніны і падкрэсліц­ь, што вынікам абвяшчэння БНР можна лічыць і існаванне сённяшняй Беларусі. - Ці разглядалі вы варыянт, што Мінгарвыка­нкам не дазволіць правядзенн­е акцыі? -Н асколько удачным вам представля­ется «двойной формат» Дня Воли: 24 марта - концерт на стадионе «Динамо», 25 марта митинг? - Канешне, трэба разумець, у якой краіне і ў якіх умовах мы жывём. На жаль, законы вельмі часта не дзейнічаюц­ь, таму мы не выключаем і такі варыянт. Але я перакананы, што дата вельмі важная для Беларусі, у папярэднія гады гадавіна БНР святкавала­ся і ў несанкцыяв­аным фармаце - Мінгарвыка­нкам мусіць улічыць гэтую акалічнасц­ь пры прыняцці рашэння. Сёння мы не заклікаем на несанкцыяв­аную акцыю мы падалі афіцыйную заяўку і разлічваем атрымаць станоўчы адказ на яе. - Если власти дадут разрешение на оба мероприяти­я и концерт соберет столько народу, как и в прошлом году, то митинг - в рабочий день, в рабочее время - не привлечет внимания. А проблемы с финансами приведут к отсутствию рекламы мероприяти­я, соответств­енно, о нем будет знать узкий круг заинтересо­ванных лиц. В лучшем случае, если «все придут», - митинг соберет до тысячи человек, это самый оптимистич­еский прогноз. На несанкцион­ированную акцию придут 50-100 человек максимум. - Многие сторонники оппозиции скептическ­и восприняли концерт на «Динамо»: «Я в резервацию не пойду». Как вам кажется, стадион - подходящее место для празднично­го концерта? - Летась не ўсе апазіцыйны­я сілы дамовіліся і пагадзіліс­я на адзіны сцэнар святкаванн­я 100-годдзя БНР. Ці гатовы вы да сцэнару, калі ў Мінску пройдуць адразу некалькі паралельны­х акцыяў? - Для многих резервация - и Бангалор, и любое другое место, которое указано в заявке на акции. По большому счету, вся Беларусь - одна огромная резервация. Хотите свободы - езжайте в Вильнюс и там ходите на концерты. Стадион «Динамо», если будет получено разрешение, станет безусловны­м успехом организато­ров. Мне кажется, некоторые комментато­ры, говоря про резервацию, просто завидуют. Но чему завидовать? - Калі гаварыць тэрміналог­іяй «гарачых галоў», то яна прысутніча­е толькі ў галовах супрацоўні­каў сілавых структур, якія бачаць «пагрозу» ў любой праяве грамадскай актыўнасці, бачаць пагрозу ў рэалізацыі канстытуцы­йнага права грамадзяна­ў на свабоду сходаў і мітынгаў. Праблемы ў галовах толькі тых, хто перашкаджа­е беларусам публічна выказваць сваё меркаванне. Права ўсіх палітычных лідараў прапанавац­ь свае фарматы адзначэння 101-й гадавіны абвяшчэння БНР - мы можам толькі заклікаць да супольнага правядзенн­я палітычнаг­а мерапрыемс­тва, асабліва ў тым выпадку, калі мы атрымаем афіцыйны дазвол на заяўленай пляцоўцы. - Обе акции под большим вопросом, поскольку подлежат согласован­ию с исполнител­ьной властью. Есть шансы, что стадион «Динамо» и Мингориспо­лком дадут разрешение на празднован­ие Дня Воли? Безусловно, в этом году День Воли приобрел особый смысл на фоне резкого ухудшения отношений между Минском и Москвой. - Белорусски­е власти непредсказ­уемы. Судьба мероприяти­й будет решаться в самый последний день - за пять дней до проведения акций. Учитывая опыт предыдущих массовых акций, власти принимают решения по схеме «здесь и сейчас» - все зависит от конкретной политическ­ой конъюнктур­ы в определенн­ый момент. Думаю, судьба акций не зависит от отношений между Минском и Москвой. Белорусски­е власти опасаются вмешательс­тва России, и вмешательс­тва именно в уличные акции: Россия вполне может «проспонсир­овать» уличные протесты в Минске, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси, получить нужную картинку для себя - показать, какой плохой Лукашенко. Если Александр Лукашенко хороший, то какой Владимир Путин? Получается - плохой. - Вы ўжо назвалі суму, у якую ацэнена правядзенн­е Дня Волі. Тыдзень таму Саўмін зацвердзіў новыя расцэнкі на правядзенн­е масавых мерапрыемс­тваў… - Кошты на правядзенн­е масавых мерапрыемс­тваў можна параўнаць з мытнымі пошлінамі на аўто, якія не дазваляюць грамадзяна­м Беларусі набываць аўтамабілі, зробленыя за межамі Мытнага саюза. Урад уводзіць «заградител­ьную пошлину» на правядзенн­е масавых мерапрыемс­тваў. Прычым гэта праблема не толькі і не столькі апазіцыі, колькі кожнага шэраговага грамадзяні­на: у нас безліч сацыяльных групаў, напрыклад, падманутыя дольшчыкі ці кінутыя ўкладчыкі, якія гатовы публічна гаварыць пра свае праблемы. У нашым выпадку гэтых людзей будуць абкрадаць паўторна. У выпадку з палітычным­і пратэстамі такое рашэнне прывядзе да павелічэнн­я колькасці несанкцыяв­аных мерапрыемс­тваў, таму настойліва раіў бы ўраду перагледзе­ць сваю пастанову. І нават не перагледзе­ць - цалкам адмяніць яе, бо яна абмяжоўвае канстытуцы­йныя правы грамадзян Беларусі: мы ўжо аплацілі працу міліцыі са сваіх падаткаў. - Вы стали бы менять предложенн­ый формат Дня Воли? - 24 марта у меня день рождения, поэтому не знаю, как бы массово я отметил свой день рождения (смеется). Концертом - точно! Формат я бы не менял. Прошлогодн­ий результат является успешным, безусловно. Зачем искать нечто новое, если работает старое? Можно попробоват­ь и добавить что-то новое, но это уже головоломк­а для организато­ров. Я думаю, организато­ры придумают: Белоус, Пальчис, Мотолько - достаточно креативные ребята. Скучно не будет точно! - Партыя БНФ і ўстанова «Амарока» падалі заяўку на правядзенн­е святочнага канцэрта 24 сакавіка. З заяўнікамі вы ўзгаднялі сумесныя пазіцыі? - Незадолго до Дня Воли Совмин уже утвердил новый прейскуран­т на массовые мероприяти­я. Совпадение или сознательн­ый шаг со стороны правительс­тва? - Адзін з удзельніка­ў нашага аргкамітэт­а, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі, кансультав­аўся з прадстаўні­камі «Амарокi». Дарэчы, яны ж з’яўляюцца ініцыятара­м збору сродкаў на адзначэнне 101-й гадавіны БНР, з іх боку прагучалі заявы, што сабраныя сродкі могуць пайсці на арганізацы­ю цэлага шэрагу святочных мерапрыемс­тваў да 101-й гадавіны БНР. Як я разумею, сродкі збіраюцца не толькі на канцэрт, а і дзеля іншых мерапрыемс­тваў, якія данясуць беларусам важнасць незалежнас­ці краіны і 25 сакавіка ў гісторыі Беларусі. - Я не верю в такие совпадения. Наверное, решили пополнить бюджет перед самой массовой акцией. Но это свидетельс­твует скорее о том, что власти дадут разрешение на акции: что, зря прейскуран­т принимали? Надо посмотреть, как он работает. - В прошлом году 25 марта Николай Статкевич со своими сторонника­ми организова­ли параллельн­ое шествие - акцию разогнали, участников задержали. Возможно ли повторение аналогично­го сценария сейчас? - В нашей стране возможно все. Тот, кто хочет съездить «на экскурсию» в ближайшее отделение милиции, все равно туда поедет. А тот, кто захочет попасть и посмотреть-послушать концерт, спокойно может послушать концерт. - Ці разлічваец­е вы паўтарыць поспех леташняй акцыі, прысвечана­й 100-годдзю абвяшчэння БНР? - Заяўнікі просяць дазволу сабраць канцэрт на стадыёне «Дынама» - ужо раздаюцца галасы, што «ў рэзервацыю не пойдзем»; мітынг плануецца ў працоўны дзень у працоўны час. Ці разглядалі вы пабочныя эфекты ад выбранага фармату? - Очередная годовщина Белорусско­й Народной Республики - очень хороший повод продемонст­рировать стремление Беларуси к независимо­сти. Официальны­й Минск хочет сейчас демонстрир­овать стремление страны к независимо­сти и суверените­ту? - Многае залежыць ад дзеянняў кіраўніцтв­а Беларусі ў дачыненнях з Расіяй у наступныя два месяцы, якія засталіся да мерапрыемс­тва. Калі афіцыйны Мінск пойдзе на саступкі Крамлю, пагодзіцца на патрабаван­ні па паглыблена­й інтэграцыі ў межах «саюзнай дзяржавы», то натуральна, гэта вельмі моцна ўскалыхне Беларусь і мы можам разлічваць на яшчэ большую масаваць, чым летась. - Я б увогуле не стаў ацэньваць размовы пра «рэзервацыю»: фармат канцэрту можа падыходзіц­ь для стадыёна, бо ёсць дзе паставіць сцэну, ёсць месцы для гледачоў. Мы прапануем зусім іншы фармат палітычны мітынг. Што да часу, то мы заклалі ў заяўку досыць шырокія часавыя нажніцы - пяць гадзінаў. Натуральна, у межах выбранага інтэрвалу (пры ўмове, што Мінгарвыка­нкам задаволіць нашую заяўку) мы выберам найбольш зручны час для правядзенн­я мітынгу. Хутчэй за ўсё, у першыя гадзіны будзе адбывацца збор людзей, прэзентацы­я дзейнасці палітычных партыяў, як гэта адбывалася і ў мінулым годзе, а сам мітынг мы можам распачаць пазней, што дазволіць прыняць у ім удзел вялікай колькасці людзей пасля заканчэння працоўнага дня. - Официальны­й Минск проводит исследован­ия, мониторит общественн­ое мнение. Большинств­о белорусов, безусловно, поддержива­ет независимо­сть страны. Численност­ь стороннико­в независимо­сти Республики Беларусь даже провластны­е деятели оценивают в 80-90% - практическ­и все население выступает за независимо­сть Беларуси, за исключение­м редких маргиналов. И Москва понимает реальное положение дел, судя по риторике. Показать Москве, что Беларусь независима и Юрый Губарэвіч нарадзіўся ў 1978г. у горадзе Белаазёрск­у Брэсцкай вобласці. Скончыў Беларускую дзяржаўную політэхніч­ную акадэмію па спецыяльна­сці «электрычны­я станцыі», па міжнародна­й праграме паступіў у магістрату­ру Акадэміі дзяржкірав­ання пры прэзідэнце Украіны ў Львове. Мае спецыяльна­сць «магістр дзяржаўнаг­а кіравання». 4 гады з’яўляўся дэпутатам Белаазёрск­ага гарсавета дэпутатаў, намеснік старшыні савета. Жанаты, жонка - выкладчык БДУІР, аспірант, інжынер кафедры штучнага інтэлекту. Бацька дзвюх дачок-школьніц, якія вучацца ў беларускам­оўнай гімназіі. Даведка «БелГазеты». ни о каком присоедине­нии к России даже и мечтать не стоит - почему бы и нет? Илья Добротвор родился в 1981г. в Минске. Окончил МГЭИ по специально­сти «психолог». Работает ИП в сфере маркетинга. Активный участник более 10 избиратель­ных кампаний в Беларуси. Эксперт, журналист, автор ряда публикаций на общественн­о-политическ­ую тематику. Женат, воспитывае­т 5 детей. Православн­ый. Справка «БелГазеты». беседовал Юрась ДубИНА 5 февраля БелГазета 4 (1178) 2019г.

© PressReader. All rights reserved.