Ответы на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в №20:

Brestskaya Gazeta - - НА ДОСУГЕ -

По го­ри­зон­та­ли: 3. Па­па. 5. Ат­мо­сфе­ра. 10. Укол. 15. За­но­за. 18. Иро­кез. 19. Жо­кей. 20. Жи­раф. 21. Пи­он. 22. Ди­о­ра­ма. 26. Темп. 27. Блю­минг. 28. Апол­лон. 29. Бард. 31. Пи­а­ни­но. 32. Се­ни. 34. Нож­ни­цы. 36. Би­жу­те­рия. 37. Бон­дарь. 41. Корж. 43. Шпо­ра. 44. Рыб­ка. 45. Укус. 47. Тур­нир. 48. Де­ка­да. 51. Внук. 52. Штрек. 53. Грунт. 54. Матч. 56. Ле­со­руб. 58. Патрон­таш. 62. Ма­ят­ник. 66. Жгут. 69. На­сед­ка. 71. Квас. 73. Бал­ласт. 74. По­вид­ло. 75. Фонд. 77. Га­га­рин. 81. Жа­ба. 82. Ку­чер. 83. Аку­ла. 84. Боц­ман. 85. Каль­ка. 86. Трап. 87. Ам­пер­метр. 88. Да­ча.

По вер­ти­ка­ли: 1. Ма­ли­на. 2. Горн. 3. Па­ви­льон. 4. Пи­жа­ма. 6. Тайд. 7. Ок­но. 8. Фа­ра. 9. Ро­жа. 11. Ка­фель. 12. Ли­сто­пад. 13. Порт. 14. Гет­ман. 16. Ска­нер. 17. Кру­пье. 23. Имидж. 24. Ра­нет. 25. Ми­нор. 29. Ба­рак. 30. Дро­ж­жи. 32. Сур­гуч. 33. Из­нос. 35. Им­пе­ра­тор. 38. На­клад­ная. 39. Па­при­ка. 40. Бро­дя­га. 42. Об­гон. 46. Ухват. 49. Ак­цент. 50. Ам­ми­ак. 51. Ви­раж. 55. Чи­бис. 57. Ор­на­мент. 59. Тра­ва. 60. Оме­ла. 61. Так­си. 63. Таб­лет­ка. 64. Ты­ся­ча. 65. Про­гул. 67. Гео­лог. 68. Плак­са. 70. Ги­та­ра. 72. Аз­бу­ка. 76. Да­ма. 77. Грим. 78. Го­ре. 79. Ритм. 80. Наст. 81. Жа­ло. Ответы на скан­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в №20:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.