БУДЗЬ ЗДАРОЎ!

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП -

Не гвал­ці сэр­ца цы­гар­этай, Не лі гар­э­лі­цу у кроў, З за­рой ўста­вай зі­мой і ле­там, Як хо­чаш, дру­жа, бы­ць здароў. Дру­жы заўж­ды з ка­рыс­най спра­вай І паз­бя­гай за­ліш­ніх слоў. Жыц­цё аддзячы­ць та­бе сла­вай, І буд­зеш, мі­лы мой, здароў. Ду­шу не пэц­кай злом ці пы­хай, Знай сваіх прод­каў-зма­га­роў, Лю­бі свой край, сва­бод­на ды­хай, Дык буд­зеш, бра­це, жыў-здароў!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.