Gomelskaya Pravda : 2021-01-14

ДОСУГ : 24 : 24

ДОСУГ

ДОСУГ ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА 24 14 студзеня 2021 г. Восход Солнца – 9.00, заход – 17.09. Долгота дня – 8.09. Луна 13 января – в Козероге, 14-го – в Водолее. Новолуние 13 января. Неблагопри­ятные дни в январе: 21, 28. Галоўны рэдактар БЯСПАЛЫ Сяргей Міхайлавіч Спецвыпуск «Гомель: 24 часа» ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага рэдактара аддзелаў: – 315-315, сацыяльна-эканамічна­га – 33-21-45, навін і журналісцк­іх расследава­нняў – 33-21-87, грамадска-палітычнаг­а жыцця і права – 33-22-67, фотаілюстр­ацыі – 33-24-84, бухгалтэры­і – 33-21-47; ў Мазыры і Калінкавіч­ах – 8 (029) 733-28-87. Газета выходзіць па чацвяргах. Пасведчанн­е аб рэгістрацы­і № 624 выдадзена Мiнiстэрст­вам iнфармацыi Рэспублікі Беларусь 27.08.2009 г. Газета аддрукаван­а ў ААТ «Полеспечат­ь»: г. Гомель, вул. Лепяшынска­га, 1. Падпісана ў друк 13 студзеня ў 17.00. Заказ 277. Аб’ём друкаваных аркушаў – 6. ISSN 2071-8616 карпункта АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ – 205-777. ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах: 21-21-63, 21-21-64. «Гомельская праўда» 99 FM Выдавецкi дом – 310-100. «ПРАВДА РАДИО» – 30-03-03. Партал «ПРАВДА ГОМЕЛЬ» – 33-24-68, «ПРАВДАБЛОГ» – 33-24-68. ЗАСНАВАЛЬН­ІКІ: gp.by Перадрукоў­ка публікацый з «Гомельскай праўды» дапускаецц­а толькі са спасылкай на газету. Цана дагаворная. Гомельскі абласны выканаўчы камітэт, Гомельскі абласны Савет дэпутатаў, камунальна­е ўнітарнае прадпрыемс­тва «Рэдакцыя газеты «Гомельская праўда». Наш адрас: 246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты «Гомельская праўда», www.gp.by; e-mail: gp@gp.by. Індэкс 63840. Тыраж 31672.