Міні-фут­бол у раз­га­ры

Ivatsevitski Vesnik - - Панарама - Сяр­гей ВАСІЛЕВІЧ, ды­р­эк­тар СДЮШАР г. Іва­ц­э­вічы.

Пра­ця­г­ва­ец­ца пер­шын­ство Іва­ц­э­віц­ка­га ра­ё­на па міні-фут­бо­ле, якое пра­ход­зі­ць у СДЮШАР г. Іва­ц­э­вічы.

Па вы­ні­ках пер­шых гуль­няў пе­ра­мо­гі ат­ры­малі ка­ман­ды “Гас­ці­ны двор” (Ня­ха­ча­ва), “ІПРА-мэб­ля” (Іва­ц­э­вічы), “Рэч­кі”, ІПЦ (Іва­ц­э­вічы). Вось рас­клад блі­ж­эй­шых гуль­няў: у ча­цвер, 24 студ­зе­ня, у 18.15 згу­ля­ю­ць “ІТЦ” – “СДЮШАР”, у 20.00 – “ІПРА-мэб­ля” – “Юс і К-GSM”. У су­б­о­ту, 26 студ­зе­ня, у 19.30 згу­ля­ю­ць “За­пол­ле” – “Гас­ці­ны двор”; у няд­зе­лю ў 14.00 “Без праб­лем” (Да­бро­мысль) – “Чэс­тар” (Ру­жа­ны).

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.