■ЗА ШМАТГАДОВУЮ ДОБРАСУМЛЕННУЮ ПРАЦУ

Nash Chas - - Первая Страница -

ў ор­га­нах дзяр­жаў­на­га кіра­ван­ня, ак­ты­ў­ны ўд­зел жыц­ці Ваў­ка­вы­ска­га ра­ё­на і ў су­вязі з 80-годдзем з ўз­на­га­род­жа­ны Ба­біч Вік­тар Ры­го­равіч.

у дня

гра­мад­скім на­ра­дж­эн­ня

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.