Nash Chas : 2019-01-09

Первая Страница : 8 : 8

Первая Страница

8 volkvovlkyosvkynskenwesw.bs.yby 10 студзеня 2019 г. Оставляйте свои комментарии, пожелания, замечания на нашем сайте на частоте 105,9 FM (РТПС Свислочь). РЕШЕНИЕ городской Красносельский городской поселок 0,06900 гигакалории; иные населенные Волковысского района гигакалории; 2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района — 0,05600 гигакалории. 3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час». 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. поселок 0,06900 гигакалории; фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»: город Волковыск (1—8-квартирные жилые дома) — 0,02090 гигакалории; город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) — 0,01714 гигакалории; городской Красносельский городской поселок (1—8-квартирные жилые 0,02524 гигакалории; городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) — 0,01705 гигакалории; агрогородок Гнезно — 0,01937 гигакалории; агрогородок Дубовцы — гигакалории; агрогородок Матвеевцы 0,02404 гигакалории; агрогородок Подороск 0,02147 гигакалории; деревня Конюхи — деревня Мочулино гигакалории; деревня Теолин — иные поселок 0,02365 гигакалории; Волковысского жилые гигакалории; иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) — 0,01832 гигакалории. 2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»: 2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах: город Волковыск — 0,06700 гигакалории; района дома) (1—8-квартирные — 0,02177 — — Волковысского районного комитета 17 декабря 2018 г. № 800 Зарегистриро вано на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь 26 декабря 2018 г. регистрационный № 9/93345 исполнительного Россь дома) — Россь — пункты 0,06700 — 0,02140 Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии — — На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного 0,01964 гигакалории; — 0,02259 председатель М. М. СИТЬКО. Управляющий делами Е. А. ГУДКОВА. 0,02377 гигакалории; населенные пункты ТЭЛЕФОНЫ: Газета набрана і звярстана на настольнай выдавецкай сістэме. Надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП «Гродзенская друкарня» г. Гродна, вул. Паліграфістаў, 4. Падпісана ў друк 09.01.2019 г. у 11.00. Аўтары публікацый адказваюць за падбор і дакладнасць фактаў. Рэдакцыя можа змяшчаць матэрыялы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункт гледжання аўтара. За дакладнасць зместу рэкламных тэкстаў, паштовых, банкаўскіх рэквізітаў адказнасць нясуць рэкламадаўцы. Галоўны рэдактар Прыёмная Намеснік Адказны сакратар Аддзелы: сельскага жыцця, 4-45-10 зваротаў і сацыяльных праблем 4-11-74 культуры, маралі і права 4-40-98 камп’ютарнага дызайну 9-79-52, 4-51-46 радыёінфармацыі 4-40-98 Бухгалтэрыя 4-36-17 (тэл./факс) Тэл./факс 4-11-95 4-11-99 9-40-70 4-10-74 2-10-19 Галоўны рэдактар Валянціна Міхайлаўна КУРЫЛІК Выданне грамадска-палітычнае, даведачнае, для вольнага часу. Выходзіць два разы на тыдзень. Заснавальнік — Ваўкавыскі раённы выканаўчы камітэт. Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйнае пасв. № 597 ад 6.08.2009 г. Выдаецца з кастрычніка 1939 г. «Заря», «Волковысская заря», «Знамя Октября», «Наш час». Выходзіць на беларускай і рускай мовах. АДРАС РЭДАКЦЫІ: 231900, пАДпІСНЫя ІНДЭКСЫ: г. Ваўкавыск, вул. Дзяржынскага, дом 5. Сайт E-mail: 64020 (індывідуальная) 63915 (ведамасная) Аб’ём — 2 друк. аркушаў www.volkovysknews.by [email protected] р/р BY06BAPB30152901700140000000 Тыраж тыдня — 12378 Заказ — 115 ААТ “Белаграпрамбанк” — код BAPBBY2Х, УНН 500009689. г. Мінск, ДАВЕДКІ пА Аб'яВАх 4-10-72

© PressReader. All rights reserved.