Жніво- 2018: ліч­бы

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Па стане на 13 жніў­ня ў Аст ра вец­кім ра­ёне на­ма­ло­ча­на 37 321 то­на збож­жа, ура­джай­на­сць скла­дае 24,4 цэнт­не­ра з гек­та­ра. Аг­ра­рыі аб­ма ла­цілі 92% ра­ён ных ніў.

- ско­ша­на збож­жа­вых, % - ва­ла­вы на­ма­лот, т - ура­джай­на­сць збож­жа­вых збож­жа­вых, ц/ га

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.