На­строй – на сяў­бу

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

На зме­ну жніву за­сту­пі­ла Яе Вя­лі­кас­ць Сяў­ба. Ва ўсіх гас­па­дар­ках ра­ё­на ак­ты­ў­на се­ю­ць рапс.

НА ФО­ТА: сей­біт Пётр Сяр­гей з доб­рым на­стро­ем рас­па­чы­нае сяў­бу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.