Канды­дат у май­ст­ры

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У кан­цы жніў­ня ў Гродне пра­ход­зі­ла пер­шын­ства рэс­пуб­лікі па бок­сеI пе­ра­мож­цы яко­га бу­ду­ць прад­стаў­ля­ць Бе­ла­русь на пер­шын­стве Еўро­пы – яно ад­буд­зец­ца ў ка­ст­рыч­ніку ў Ана­пе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.