Доб­рая на­ві­на

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

На мі­ну­лым тыд­ні ў Мін­ску прай­ш­ла цы­ры­монія ўз­на­га­род­жан­ня ўд­зель­нікаў кон­кур­су «інт­эр­нэт­пр­эмія ТіБО2019».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.