Па­рог на ЦТ па­вы­ся­ць

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ніж­нія па­ро­га­выя зна­ч­эн­ні ад­знак на цэн­тралі­за­ва­ным тэс­ціра­ван­ні бу­ду­ць па­вы­ша­ны ў 2020 год­зе.

У гэтым год­зе, калі па­чалі вы­ка­ры­стоў­ва­ць но­вую ме­то­ды­ку ац­эн­кі вы­нікаў ЦТ, па­ро­га­выя зна­ч­эн­ні не мя­ня­лі­ся.

На ЦТ-2019 ніж­няе па­ро­га­вае зна­ч­энне ад­знак бы­ло та­кім жа, як і ў 2018-м.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.