Скар­бы «Жыль­ві­ці­са»

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ама­тар­скае аб’яд­нанне тра­ды­цый­най на­род­най куль­ту­ры «Жыль­ві­ціс» ат­ры­ма­ла Ды­п­ло­мы лаўр­эа­та іі і ііі сту­пе­няў на рэ­гія­наль­ным фе­сты­валі «Скар­бы Гро­дзен­шчы­ны».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.