Зар­пла­ты

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

* Зар­пла­та да­яр­кі ў ас­ноў­ным за­ле­жы­ць ад сяр­эд­ня­га на­дою і якас­ці ма­ла­ка. Так, на­прыклад, за цэнт­нер (на­дой да 15 кілагра­маў) ма­ла­ка вы­ш­эй­ша­га га­тун­ку ід­зе да­пла­та ў 2,58 руб­ля, пер­ша­га – 1,72. Пры на­до­ях ад 15 да 17 кілагра­маў – за цэнт­нер «вы­ш­эй­ша­га» ма­ла­ка да­яр­ку ча­кае над­баўка ў 2,73 руб­ля, «пер­ша­га» – 1,82.

* За ве­ра­сень най­боль­шая і най­мен­шая зар­пла­ты да­я­рак скла­далі 990 і 553 руб­лі ад­па­вед­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.