«Жы­роўка» вы­тры­ма­ла «Ды­на­міт»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ва­лей­боль­ныя жар­с­ці, стой­ка ў план­цы, вы­трым­ка на ска­кал­цы і эс­та­фе­та су­пра­ць ка­ро­навіру­са – на­пяр­э­дад­ні пра­фесій­на­га свя­та спе­цы­я­лі­сты Астра­вец­кай жыл­лё­ва­ка­му­наль­най гас­па­дар­кі пра­вя­лі спар­та­кія­ду «Спар­ты­ў­ны ка­му­наль­нік – 2020».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.