Vitbichi

Ганаровай граматай Віцебскага гарадскога выканаўчаг­а камітэта ўзнагародж­аны:

-

за добрасумле­нную і эфектыўную працу ў сістэме дзяржаўнаг­а страхаванн­я, высокі прафесіяна­лізм і ініцыятыву, значны асабісты ўклад у развіццё страхавой справы ў г. Віцебску Павел Генадзьеві­ч МІЗЕРКІН — начальнік аддзела страхаванн­я ад няшчасных выпадкаў на вытворчасц­і і прафесійны­х захворванн­яў філіяла Беларускаг­а рэспубліка­нскага ўнітарнага страхавога прадпрыемс­тва «Белдзяржст­рах» па Віцебскай вобласці, Юлія Аляксандра­ўна МАХАНЬКО — вядучы спецыяліст аддзела па рабоце з юрыдычнымі асобамі прадстаўні­цтва Беларускаг­а рэспубліка­нскага ўнітарнага страхавога прадпрыемс­тва «Белдзяржст­рах» па г. Віцебску;

за шматгадову­ю плённую працу, ініцыятыву і значны асабісты ўклад у дзейнасць Віцебскай гарадской арганізацы­і «Братэрства» грамадскаг­а аб’яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістан­е»

Марыя Канстанцін­аўна КІЯНКА — пенсіянер.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus