Zhytsyo Palessya

На Саракі пайшла зіма да ракі

-

Па гарызантал­і: 1. Невялікі печаны выраб; на Саракі (22 сакавіка) 40 …, якіх называлі жаваранкам­і, дарылі дзецям.

5. «Гэй, народ! Збірайся ў …! // Гэй, народ! Вясна ля варот!». З вяснянкі.

8. Лясны жаваранак. 9. Шчасце, што сонейка: усміхнецца і ў … убяжыць (прык.); 20 сакавіка – Міжнародны дзень шчасця, а 21 сакавіка – Міжнародны дзень лясоў. 10. І ў сакавіку мароз на … садзіцца (прык.). 12. Адна з назваў арэляў, на якіх гушкаліся на Саракі. 15. … – гэта смех да слёз (прык.).

16. Невялікая драпежная жывёліна, у якой у сакавіку адбываецца «вяселле» (гон). 17. Старажытна­грэчаскі музычны інструмент – сімвал паэзіі; 21 сакавіка адзначаецц­а Сусветны дзень паэзіі. 18. На Саракі пайшла … да ракі (прык.). 21. … каханнем саграваецц­а (прык.). 22. «То свішча … на мокрым дрэве, // То шпак вясенні гімн пяе». З верша В. Гардзея «У свежасці зямлі вясенняй». 25. Пагадненне з кім-небудзь. 28. Вал у механізмах. 29. У сакавіку шчупак хвастом … разбівае (прык.). 30. Закончаная частка спектакля. 31. «… – гэта вынік, шчасце – гэта шлях». С. Лук’яненка. 32. Адказ на загадку.

Па вертыкалі: 2. Спосаб бегу каня.

3. Няпэўная колькасць чаго-небудзь, большая за жменю, але меншая за ахапак. 4. Кавалак расколатаг­а ўздоўж бервяна. 6. На Палессі казалі: «На Цёплага Аляксея (30 сакавіка) … ідзе на нераст, карова на верас». 7. Ніва, зямля (паэт., перан.). 9. Страва з мяса.

11. Быў бы лес, … прыляцяць (прык.).

13. Дзе шчасце плодзіцца, там і … водзіцца (прык.). 14. Сухі корм для жывёлы. 19. Народны паэт, вершы якога перакладаю­ць на музыку. 20. У сістэматыз­ацыі падраздзял­енне ўнутры аднаго віду. 23. Калі на Герасіма Гракоўніка (17 сакавіка) … сядзяць ужо на гнёздах – будзе дружная вясна (прыкм.). 24. Разблытаеш … – будзе дзічына на абед (прык.). 25. Кіславаты напітак. 26. Калі Саракі засталі … на стрэхах, то Дабравешча­нне (7 красавіка) – на зямлі (прыкм.). 27. Якое дрэва – такі і … (прык.).

Падрыхтава­ў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск. Адказы на красворд чытайце на 13 стар.

 ?? ??

Newspapers in Belarusian

Newspapers from Belarus