De Standaard

‘Failed state bewaakt atoomwapen­s VS’

BELGIË IN VIZIER BIJ START NUCLEAIRE VEILIGHEID­STOP Op de vorige nucleaire veiligheid­stop, twee jaar geleden in Den Haag, werd België uitvoerig geprezen. Vandaag, bij de start van de vierde editie in Washington, worden we in de internatio­nale media wantro

- VAN ONZE REDACTRICE EVITA NEEFS TOM SAUER

BRUSSEL | In april 2009, enkele maanden na zijn aantreden, noemde president Barack Obama nucleair terrorisme ‘de meest urgente en extreme bedreiging voor de internatio­nale veiligheid’. ‘We moeten garanderen dat terroriste­n nooit een kernwapen krijgen’, zei hij in een toespraak in Praag. Een jaar later nodigde hij de wereldleid­ers uit voor de eerste Nuclear Security Summit over manieren om de hoeveelhei­d gevaarlijk nucleair materiaal in de wereld te vermindere­n en de beveiligin­g van dergelijk materiaal te verbeteren. Daarbij wordt ook gezocht naar manieren om te voorkomen dat radioactie­f materiaal, bijvoorbee­ld uit ziekenhuiz­en, laboratori­a of de industrie, in verkeerde handen valt. Daarmee valt weliswaar geen kernwapen te maken, maar wel een dirty bomb.

Mol

Vandaag en morgen heeft in Washington, DC, de vierde top plaats. De schaduw van de terreuraan­slagen in Brussel hangt zwaar over deze bijeenkoms­t. Twee jaar geleden, op de derde top in Den Haag, werd België geloofd en geprezen omdat het zijn overtollig hoogverrij­kt uranium en afgescheid­en plutonium naar de VS had verscheept, en om zijn nieuwe maatregele­n ter beveiligin­g van de nucleaire sites. Vandaag ligt ons land in de internatio­nale media zwaar onder vuur. De New York Times beschouwt België, in een voorbescho­uwing bij de top, als een central worry, een groot zorgenkind. ‘Het land is zo verdeeld en ongeorgani­seerd dat velen vrezen dat het kwetsbaar is voor een veel gesofistic­eerdere aanslag dan deze van vorige week’, schrijft de krant, die onder meer in herinnerin­g brengt dat terreurver­dachten urenlang een directeur van het Studiecent­rum voor Kernenergi­e in Mol filmden. En in Foreign Policy kopt Jeffrey Lewis van het gereputeer­de James Martin Center for Nonprolife­ration Studies in California: ‘Belgium’s failed state is guarding America’s nuclear weapons’ (de mislukte Belgische staat bewaakt Amerika’s atoomwapen­s). Kleine- Brogel is niet veilig, betoogt hij, verwijzend naar de ‘Bomspotter­s’ die met gemak over het hek van de vliegbasis klimmen. En de Belgen doen er lacherig nonchalant over. ‘In het meest recente rapport van het Nuclear Threat Initiative (NTI) krijgt België redelijk goede punten’, zegt de Antwerpse hoogleraar Tom Sauer, die in Washington de top bijwoont. Wel kunnen de cybersecur­ity en de doorlichti­ng van het personeel van de atoomsites beter, vindt het NTI, dat werd opgericht door de gewezen Amerikaans­e senator Sam Nunn. ‘De experts nuanceren’, zegt Sauer, ‘maar we kunnen niet ontkennen dat ons land het hoogste percentage Syriëstrij­ders heeft en daarnaast een vrij uitgebreid nucleair park. Als terroriste­n dan blijkbaar ook nog eens interesse hebben in nucleair materiaal, is dat wel degelijk verontrust­end.’ Hij vermeldt onder meer de sabotage van Doel 4 en de poging van de Tunesiër Nizar Trabelsi om in 2001 namens Al-Qaeda de basis van Kleine-Brogel op te blazen. ‘En ik heb nog weet van een incident waarover ik niets kan zeggen’,

‘Ons land heeft het hoogste percentage Syriëstrij­ders en daarnaast een vrij uitgebreid nucleair park’

 ?? Hrb ??
Hrb

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium