De Standaard

Niet FBI maar New York verwittigd­e Nederland

‘Ongeloofli­jk vervelend’, vond de Nederlands­e minister van Justitie het dat hij het parlement verkeerd inlichtte.

- (kdr)

BRUSSEL | ‘Geklungel’, vond Geert Wilders (PVV) het. Hij had het over de blunders die de Nederlands­e minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur (VVD), de voorbije dagen maakte in de Nederlands­e Tweede Kamer. Van der Steur moest daar dinsdagavo­nd vragen beantwoord­en over de rol van Nederland bij de aanslagen in Brussel. Wat wist Nederland, en wat wist het niet? Welke informatie werd gedeeld, en welke niet? Op veel vragen bleef de minister het antwoord schuldig. Op andere gaf hij verkeerde antwoorden. Zo vertelde hij de parlements­leden dat de FBI Nederland verwittigd had dat de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui in België ge- zocht werden. Woensdagoc­htend moest hij die informatie corrigeren: het was de inlichting­endienst van de NYPD, de New Yorkse politie, die verwittigi­ng gestuurd had. Een echt grote vergissing lijkt dat niet. Maar voor Van der Steur was het de zoveelste keer dat hij de mist inging.

‘Geen idee’

Waarom de Amerikanen het nodig hadden gevonden om Nederland die informatie over de broers door te spelen, kon hij ook niet uitleggen. Misschien omdat de door Turkije naar Nederland uitgezette Ibrahim El Bakraoui daar nog altijd was? ‘Ik heb geen idee’, antwoordde de minister. En niemand had de moeite genomen om de Amerikanen uitleg te vragen. Uiteindeli­jk vonden de parlements­leden het zo gortig dat ze het debat stopzetten. De minister krijgt volgende week een herkansing: donderdag mag hij het opnieuw komen uitleggen. Hopelijk heeft hij dan wel de juiste antwoorden klaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium