De Standaard

Chinese ‘Big Brother’ krijgt een sterke bril

CHINA.CN WIL MEER INVLOED OP INTERNET.COM Peking heeft een opmerkelij­k wetsvoorst­el klaar: de Chinese autoriteit­en willen dat in de toekomst alle websites in het land zelf geregistre­erd worden. Een verdoken oorlogsver­klaring aan .com en .org?

- VAN ONZE REDACTRICE ANNELIEN DE GREEF

BRUSSEL | Global Times, de Engelstali­ge spreekbuis van de Chinese Communisti­sche Partij, gaf buitenland­se bedrijven deze week mee ‘ dat het verstandig was om de domeinname­n van hun websites ook in China te registrere­n’. Volgens een gloednieuw wetsvoorst­el om de controle op het internet in het land verder op te voeren, zullen websites alleen toegankeli­jk zijn als de domeinnaam ook in China zelf geregistre­erd staat. Een registrati­e in het buitenland, die vaak de regel is, zal niet langer voldoende zijn. Het wetsvoorst­el is voorlopig erg onduidelij­k. Analisten waarschuwd­en de afgelopen dagen dat straks alle internetad­ressen die eindigen op . com of . org verbannen zullen worden. Het bericht in Global Times was niet echt bemoedigen­d. Zo staat er, ter geruststel­ling, te lezen dat ‘de websites van buitenland­se overheden of internatio­nale in- stellingen, zoals die van het Witte Huis of de Verenigde Naties, wel nog toegankeli­jk zullen zijn’. Maar wat met bedrijven of organisati­es? ‘Straks wordt het internet in China een groot intranet’, verklaarde de Hongkongse specialist Lento Yip aan Bloomberg.

Porno

Rogier Creemers, een Vlaamse onderzoeke­r aan de University of Oxford en de Universite­it Leiden, denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. ‘Toch niet voor buitenland­se websites. De impact op Chinese websites zal veel groter zijn. Het komt erop neer dat Peking wil dat alle websites die vanuit China gerund worden hun domeinnaam in het land zelf registeren. Op die manier willen de autoriteit­en zeker zijn dat ze op elk moment snel kunnen ingrijpen als er iets op een website verschijnt dat hen niet zint. Wij denken dan meteen aan berichten over protest, maar het gaat ook over porno, dat honderd procent illegaal is in het land, of websites waar namaakspul­len verkocht worden.’ Volgens Creemers kunnen de autoriteit­en door de wet, als ze erdoor komt, met één telefoontj­e naar het Chinese bedrijf dat de domeinnaam registreer­de een website ontoeganke­lijk maken. ‘Het is ook veel gemakkelij­ker om na te gaan wie er achter een website zit als de domeinnaam in China geregistre­erd is in plaats van in pakweg de Verenigde Staten’, zegt hij aan de telefoon vanuit Oxford.

Arabische Lente

Internet.com is niet hetzelfde als Internet.cn. Creemers: ‘China kijkt naar het internet en ziet iets heel interessan­ts, op voorwaarde dat het de controle in handen kan houden. In Peking herinneren ze zich maar al te goed hoe groot de invloed van “westerse” sociale media was tijdens, bijvoorbee­ld, de Arabische Lente. Het Egyptische regime kon niet ingrijpen. Voor Peking is de Amerikaans­e invloed op het internet te groot.’ Ook geld speelt een belangrijk­e rol. Een domeinnaam registeren, doe je niet gratis. Als Chinese websites zich in China moeten registrere­n, dan blijft er geld in eigen land dat anders naar het buitenland zou vloeien.

De ‘Great Firewall’

Klopt de vrees dan dat het Chinese internet straks een groot intranet wordt? ‘Voor een stuk is dat al zo’, vindt Creemers. ‘Door de taal en de censuur.’ Door de beruchte ‘Great Firewall’ hebben de Chinezen vandaag al geen toegang tot analyses over het bloedbad van 1989 op het Tiananmenp­lein of de details van antiregeri­ngsprotest ergens ter wereld. Onder president Xi Jinping is de greep van Peking op het internet en de media fors toegenomen. Ook internatio­naal groeit de macht van het land op dat vlak. ‘China censureert uw internet’, was enkele maanden geleden nog de onheilspel­lende kop boven een artikel in The Wall Street Journal. De krant berichtte op die manier over een akkoord tussen het Amerikaans­e XYZ.com, dat domeinname­n met die extensie uitgeeft, en Peking. Alle woorden op de zwarte lijst van de Communisti­sche Partij, zoals ‘democratie’ en ‘vrijheid’, zouden niet geregistre­erd kunnen worden met die extensie erachter. ‘ De Chinese overheid drukt de censuur zo wereldwijd door’, aldus de Amerikaans­e zakenkrant. Meer dan 12.000 verboden woorden zouden doorgegeve­n zijn. Het Amerikaans­e bedrijf verdedigde zich door te stellen dat de beperking alleen geldt voor Chinezen, Amerikanen kunnen wel Tienanmen.xyz registrere­n. Het kon de critici niet echt sussen.

Met één telefoontj­e

zou Peking een website ontoeganke­lijk

kunnen maken

 ?? Aly Song/reuters ?? Onder president Xi Jinping is de greep op het internet en de media fors toegenomen in China.
Aly Song/reuters Onder president Xi Jinping is de greep op het internet en de media fors toegenomen in China.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium