De Standaard

Makro en Media Markt scheiden

- (belga)

Het Duitse handelscon­cern Metro, in België vooral bekend van de winkelmerk­en Makro en Media Markt, bereidt een opsplitsin­g in twee aparte bedrijven voor. Concreet wil Metro zijn levensmidd­elen- en groothande­lsactivite­iten (Metro, Makro en Real) in een nieuwe ondernemin­g onderbreng­en. Het huidige concern Metro AG zou de afdeling consumente­nelektroni­ca (Media-Saturn, met merken als Media Markt en Saturn) behouden en voortgaan met een nieuwe naam. Het handelscon­cern wijst erop dat de twee activiteit­en ‘operatione­el zeer beperkt overlappen en zeer weinig synergieen hebben’. De opsplitsin­g is een voorstel van het management en moet nog definitief worden goedgekeur­d, onder meer door de aandeelhou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium