De Standaard

BEURSCOMME­NTAAR YELLEN VERJAAGT EUROPESE ANGSTHAZEN

Olieprijs sinds begin 2016

- JAN REYNS

Een maat voor niets, zo zou je de bijzonder spannende eerste drie maanden van het jaar kunnen noemen, als je kijkt waar de beurzen per saldo staan. Het jaar begon met de slechtste start voor aandelen sinds mensenheug­enis. Maar na een val van 10 procent heeft Wall Street dat ondertusse­n alweer goedgemaak­t. De Amerikanen koersen weer op winst. De Europese beurzen moeten nog heel wat terrein goedmaken, maar ze zijn ondertusse­n – weliswaar met vertraging – ook aan het herstellen. Maar doordat Yellen beloofde voorzichti­g te zijn met renteverho­gingen én omdat Wall Street maar blijft doorstomen, durfden Europese beleggers gisteren toch eindelijk uit hun schuiloord­en te komen. De Stoxx Europe 600 won 1,6 procent. Allicht meer onder de radar gebleven, is het herstel van de olieprijs. Dankzij een spectacula­ire klim van zowat 17 procent in maart noteert het zwarte goud weer rond de prijs van begin 2016. Is het toeval dat de aandelenko­ersen samen met de olieprijs weer noteren alsof ze niet bewogen hebben tijdens de eerste drie maanden van 2016? De link tussen de olieprijs en de beurzen kan ten dele verklaard worden door technische factoren bij grote profession­ele beleggers. Namelijk door iets te doen wat kleine beleggers veel minder (kunnen) doen: posities innemen waardoor ze geld verdienen aan dalende koersen. Een deel daarvan is zuivere speculatie: grote beleggers verkopen massaal termijncon­tracten (futures) op aandelenin­dices. Dat heet ‘shorten’ of ‘short gaan’. De shorters hopen goedkoper terug te ko- pen, eenmaal de (termijncon­tracten op) beursindic­es nog lager zijn gezakt. Op dat moment incasseren ze hun winst. Dat shorten wordt echter ook massaal – en zelfs meer en meer – toegepast om zich in te dekken. Zeker in tijden van onzekerhei­d en dalende koersen gaan ook beheerders van niet-speculatie­ve portefeuil­les shorten op aandelenin­dices. Want beheerders van grote aandelenpo­rtefeuille­s (zelfs een klein beleggings­fonds

39,98

De olieprijs herstelde spectacula­ir. Na een sterke klim in maart noteert olie weer tegen de prijs van begin 2016

heeft vaak al een portefeuil­le van 100 miljoen euro) kunnen die niet zomaar snel verkopen. Dat zou weken of maanden duren. Daarom gaan ze, terwijl ze hun portefeuil­le gewoon behouden, daarboveno­p short via futures of termijncon­tracten op aandelenin­dices. Die kunnen elke moment gekocht en verkocht worden in astronomis­che hoeveelhed­en. Als de beurzen fors dalen, wordt het verlies dat ze maken op de gewone portefeuil­le ten dele gecompense­erd door de shortposit­ies. Dit gebeurt meer dan vroeger omdat gewone spaarders meer en meer beleggen in flexibele of ‘patrimonia­le’ fondsen, die hun portefeuil­le aanpassen aan de situatie op de markten. De wens om zich aan te passen en in te dekken, kan finaal dus voor grotere schommelin­gen op de beurzen zorgen. En op hun beurt de verkoop van flexibele fondsen nog aanzwengel­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium