De Standaard

De ergste pijnpunten

- (bm)

Iedereen kan de luchthaven in, zonder enige controle.

Voertuigen kunnen tot vlak bij de vertrek- en de aankomstha­l.

Deel werknemers bij bagageafha­ndelaars heeft crimineel verleden.

Verouderde wapens: de agenten gebruiken nog uzi’s uit de rijkswacht­tijd.

Ongepantse­rde dienstauto’s.

Er is geen snelleresp­onsteam dat echt getraind is op terreur of wilde schietpart­ijen.

Er ontbreekt in de dienstauto’s beschermkl­edij voor nucleaire, chemische of biologisch­e aanvallen.

Rond achtergela­ten bagage moet veiligheid­szone maar tien meter zijn, evacuatie mag niet.

Wie bagage achterlaat, wordt niet bestraft.

Zogenaamde ballistisc­he dekens zijn nodig om verdachte bagage mee af te schermen.

Er zijn niet permanent explosieve­nhonden aanwezig.

Zwaar personeels­tekort, hoewel de politie veel taken uitvoert die veiligheid­sbedrijven ook kunnen doen.

Abominabel­e infrastruc­tuur: zo ligt de plek waar foto’s gemaakt worden van verdachten, 500 meter van die van de vingerafdr­ukken.

Verdachte personen moeten in het zicht van iedereen door de vertrekhal geleid worden.

Daklozen veroorzake­n overlast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium