KATY TOO

Ni­ne li­ves Pe­dal­point

De Standaard - - Etalage - (vpb)

Leen De Haes vroeg voor haar twee­de al­bum de hulp van pro­du­cer Wig­bert Van Lier­de, en kreeg een stel goeie mu­zi­kan­ten ach­ter zich. Dat mag ook wel, want De Haes, die ope­reert als Katy Too, maakt mu­ziek die zweemt naar coun­try, folk en pop. Je denkt aan Mi­chel­le Shock­ed en Su­zan­ne Ve­ga: het sub­tie­le or­gel­tje, het fij­ne gi­taar­spel en de veeg­jes op het drum­stel die­nen die tra­di­tie, die hier ver­fijnd ge­bracht wordt. Maar het draait ook en bo­ven­al om De Haes’ tek­sten. Ze zingt over re­la­ties, met de groot­stad en met een part­ner, en ver­tolkt een ei­gen­tijd­se twee­strijd tus­sen aan­han­ke­lijk en on­af­han­ke­lijk zijn. Het vergt enig ge­duld om door­heen de lich­te, wat voor­spel­ba­re aan­pak te zien dat Katy Too niet streeft naar de groot­ste ori­gi­na­li­teit, maar naar een di­rec­te com­mu­ni­ca­tie met de luis­te­raar. In de meest me­lan­cho­li­sche songs, zo­als ‘Ni­ne li­ves’, lukt dat goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.