Bel­gi­sche en haar ba­by vast in Kiev

De Standaard - - Vooraan -

Een vrouw uit Luik zit al twee maan­den vast in Kiev met haar pas­ge­bo­ren zoon­tje. Die kwam eind mei ter we­reld via een draag­moe­der in Oe­kra­ï­ne. Toen de vrouw en haar part­ner wil­den te­rug­ke­ren naar Bel­gië, ble­ken de pa­pie­ren van het kind niet in or­de.

Het paar koos voor draag­moe­der­schap via het com­mer­ci­ë­le agent­schap Bi­oTexCom, om­dat de vrouw zelf geen ba­by meer kan dra­gen. In sep­tem­ber vo­rig jaar reis­den ze naar Kiev, waar met een ei­cel van de vrouw en sper­ma van de man een em­bryo werd ge­maakt. Dat werd in­ge­plant bij een draag­moe­der. Het kop­pel be­taal­de daar­voor 30.000 eu­ro.

De ge­boor­te ver­liep pri­ma, maar om met het kind te­rug te ke­ren naar Bel­gië be­zat het paar nog steeds niet de no­di­ge do­cu­men­ten. Het pro­bleem is een ont­bre­kend door­la­tings­be­wijs. Er loopt nu een rechts­zaak in Luik om dat do­cu­ment als­nog te ver­krij­gen, maar de uit­spraak volgt pas in ok­to­ber. In de tus­sen­tijd ver­blij­ven de moe­der en haar ba­by nood­ge­dwon­gen in een ho­tel in Kiev. (mkm)

© bdw

© blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.